Thứ Hai, ngày 09/12/2019 06:44 AM (GMT+7)
Tam đặc sản tiến Vua nổi danh đất Phú Thọ, có loại sắp tuyệt chủng

Tam đặc sản tiến Vua nổi danh đất Phú Thọ, có loại sắp tuyệt chủng

Phú Thọ có 3 đặc sản tiến vua là gà chín cựa, cá anh vũ và hồng Hạc Trì- một loại hồng cổ có từ xa xưa, chỉ còn vài chục cây cuối...