8 nhân tố khiến Trung Quốc gặp khó về nông nghiệp

Đang nóng, đừng bỏ lỡ!
Nam moi, dac san troi cho!
Nấm mối, đặc sản trời cho!
06:49 - 04 tháng 2, 2013

(Dân Việt) - Đến năm 2011, tỷ lệ đô thị hoá ở Trung Quốc đã chính thức vượt qua 50%, điều này có nghĩa là Trung Quốc đã từ biệt danh hiệu "nước nông nghiệp lớn" để bước vào hàng ngũ các nước công nghiệp.

Tuy nhiên, những nguy cơ về nông nghiệp và lương thực đã không ngừng bộc lộ gồm: Trung Quốc trở thành nước nhập khẩu lúa mì và gạo lớn thứ hai trên thế giới; Trung Quốc trở thành nước nhập khẩu đỗ tương lớn thứ nhất trên thế giới; Nông thôn Trung Quốc đã xuất hiện tình trạng thiếu sức lao động. Từ những hiện tượng trên, có thể thấy nguy cơ thiếu lương thực và một số vấn đề mà nông nghiệp, nông thôn Trung Quốc đang phải đối mặt là không thể xem thường. Một số nhà khoa học Trung Quốc đã cho rằng có 8 nhân tố lớn tạo nên tình trạng đó:

1) Chưa cải cách triệt để giá cả nông sản phẩm. Nói chung giá nông sản phẩm vẫn còn thấp. Đa số ngưòi dân cho rằng làm ruộng không kiếm ra tiền, khó có thể làm giầu bằng làm ruộng...

2) Những trợ cấp cho sản xuất nông nghiệp còn chưa đúng mức. Nói chung hiện nay mỗi năm một nông dân được nhà nước trợ cấp 100 NDT (1 NDT bằng khoảng 3.300 VND).

3) Nông nghiệp chưa hiện đại hoá và còn chưa được đưa vào hệ thống hiện đại hoá.

4) Hạ tầng cơ sở nông nghiệp lạc hậu, ngay các hồ thuỷ lợi qua mấy chục năm rồi mà không được tu sửa.

5) Y tế và bảo hiểm xã hội nông thôn chưa phủ khắp, còn nhiều thiếu sót, tệ nạn…

6) Giáo dục nông thôn còn nhiều vấn đề: Mạng lưới giáo dục chưa phủ khắp, chất lượng chưa bảo đảm, nhiều con em nông dân không đủ tiền để học lên đại học…

7) Năng suất lao động nông thôn so với nhiều nước là rất thấp (chưa có số liệu so sánh cụ thể về nông nghiệp, nhưng nguời ta đã tính được rằng năng suất lao động của Trung Quốc chỉ bằng 4,4% của Mỹ, bằng 5,6% của Đức…).

8) Địa vị xã hội của nông dân thấp, nói chung không được coi trọng (một ví dụ, khi phân loại giai cấp, tầng lớp hơn 2.000 đại biểu tham dự Đại hội 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, người ta không thể tìm ra đại biểu nông dân…).

(theo tài liệu Trung Quốc)
BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN