Dòng sự kiện Kỳ thi ĐH-CĐ 2013

Điểm chuẩn Học viện cảnh sát, Học viện an ninh... tăng mạnh

Vân Nga09:17 - 13 tháng 8, 2013
Hầu hết các trường ngành Công an đều tăng mạnh điểm chuẩn, cá biệt có ngành Nghiệp vụ Cảnh sát thuộc Học viện Cảnh sát Nhân dân lấy 27,5 điểm (tăng 4,5 điểm so với năm ngoái).

Học viện Cảnh sát nhân dân:

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngành Nghiệp vụ Cảnh sát:

Khối A: Nam : 26,5 điểm, Nữ: 27,5 điểm.

Khối A1: Nam: 21,0 điểm, Nữ: 25,0 điểm.

Khối C: Nam: 22,5 điểm, Nữ: 26,0 điểm.

Khối D1: Nam: 19,5 điểm, Nữ: 25,0 điểm.

Ngành Ngôn ngữ Anh:

Khối D1: Nam: 23,0 điểm, Nữ: 30,0 điểm.

Học viện An ninh Nhân dân:

Ngành Nghiệp vụ An ninh:

Khối A: Nam: 25,5 điểm, Nữ: 27,0 điểm

Khối A1: Nam: 22,0 điểm, Nữ: 26,0 điểm.

Khối C: Nam: 22,0 điểm, Nữ: 26,5 điểm.

Khối D1: Nam: 21,5 điểm, Nữ: 24,5 điểm.

Ngành Luật:

Khối A: Nam: 24,5 điểm, Nữ: 26,0 điểm.

Khối C: Nam: 23,0 điểm, Nữ: 25,5 điểm.

Khối D1: Nam: 22,5 điểm, Nữ: 26,0 điểm.

Ngành Công nghệ thông tin:

Khối A: Nam: 25,5 điểm, Nữ: 26,5 điểm.

Khối A1: Nam: 21,5 điểm, Nữ: 25,0 điểm.

Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước:

Khối C: Nam: 23,0 điểm, Nữ: 27,0 điểm.

Khối D1: Nam: 22,0 điểm, Nữ: 26,0 điểm.

Ngành Ngôn ngữ Anh:

Khối D1: Nam: 23,5 điểm, Nữ: 33,0 điểm.

Ngôn ngữ Trung:

Khối D1: Nam: 25,0 điểm, Nữ: 30,0 điểm.

Đại học Cảnh sát Nhân dân:

Ngành Nghiệp vụ Cảnh sát:

Khối A: Nam: 24,0 điểm, Nữ: 26,0 điểm.

Khối A1: Nam: 22,0 điểm, Nữ: 24,0 điểm.

Khối C: Nam: 21,0 điểm, Nữ: 24,0 điểm.

Khối D1: Nam: 21,5 điểm, Nữ: 24,0 điểm.

Đại học An ninh Nhân dân:

Ngành Nghiệp vụ An ninh:

Khối A: Nam: 22,5 điểm, Nữ: 24,5 điểm.

Khối A1: Nam: 20,5 điểm, Nữ: 24,0 điểm.

Khối C: Nam: 19,5 điểm, Nữ: 25,0 điểm.

Khối D1: Nam: 19,5 điểm, Nữ: 23,5 điểm.

ĐH Kỹ thuật hậu cần CAND:

Phía Bắc: khối A, Nam: 22,5 điểm, Nữ: 25,0 điểm. Khối A1, Nam: 19,0 điểm, Nữ: 22,5 điểm.

Phía Nam: khối A: Nam: 18,5 điểm, Nữ: 22,5 điểm, Khối A1, Nam: 15,0 điểm, Nữ: 21,5 điểm.

>>Xem danh sách điểm chuẩn các trường ĐH-CĐ 2013.
Điểm chuẩn Học viện cảnh sát, Học viện an ninh... tăng mạnh