Thứ Hai, ngày 20/01/2020 10:00 AM (GMT+7)

Yên Bái: Chuyển biến từ "tự phát đến tự giác" trong xây dựng NTM

authorĐình Việt Chủ Nhật, ngày 22/09/2019 10:21 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Sau gần 10 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

   

Nhiều thành tích được ghi nhận

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Phúc Cường – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái cho biết, là một tỉnh có xuất phát điểm thấp, trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM) có nhiều vấn đề đặt ra với Yên Bái. "Đó là làm sao để huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, nhân dân đồng thuận với quyết tâm nỗ lực cao, làm sao để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân" - ông Cường cho hay.

 yen bai: chuyen bien tu "tu phat den tu giac" trong xay dung ntm hinh anh 1

Diện mạo nông thôn ở Yên Bái đang có nhiều khởi sắc.

Sau gần 10 năm triển khai thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn tỉnh Yên Bái đã có 54 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 34,39%; số xã đạt từ 16-18 tiêu chí có 2 xã, chiếm 1,3%; số xã đạt từ 10-15 tiêu chí có 35 xã, chiếm 22,3%; Tiêu chí đạt bình quân của các xã trên địa bàn tỉnh là 13,69 tiêu chí; không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí.

Theo ông Cường, kết quả quan trọng nhất tỉnh Yên Bái đạt được là: Đường giao thông nông thôn đã hoàn thành việc kiên cố hóa với tổng chiều dài đường giao thông nông thôn là 7.470 Km. Trong đó, đường giao thông nông thôn được kiên cố hóa là 2.289 km chiếm 30,6%; đường cấp phối và đường đất là 5.181 km chiếm 69,4%, vượt mục tiêu Đề án đề ra.

Đời sống của nhân dân ngày một được nâng cao từ mức thu nhập bình quân đầu người 13,5 triệu đồng năm 2011 và dự kiến tăng lên 29,88 triệu đồng năm 2019. Giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 32,53% năm 2011 xuống còn 17,68% năm 2018, trung bình giảm 4%/năm trong giai đoạn

Nhận thức của người dân về triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đã có chuyển biến rõ nét từ “tự phát đến tự giác”, từ “yêu cầu trở thành nhu cầu” và từ “hy vọng trở thành khát vọng”.

Diện mạo nông thôn đang thay đổi xanh sạch đẹp, hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng được vững mạnh. Tất cả những hoạt động tích cực trong xây dựng NTM đã thực sự trở thành nét đẹp đang lan tỏa tới nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Tuy nhiên, chủ trương xây dựng các bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu, mô hình RVAC mẫu, mô hình VAC mẫu và xã nông thôn mới kiểu mẫu nhanh chóng được người dân hưởng ứng, tự giác tham gia và đang dần trở thành phong trào có sức lan tỏa nhanh, trên diện rộng.

7 mục tiêu xây dựng nông thôn mới bền vững

Từ thực tiễn đó, ông Cường cho rằng, để Yên Bái hướng đến mục tiêu xây dựng nông thôn mới bền vững cần thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản sau:

Thứ nhất, tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động xây dựng NTM gắn với cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn toàn tỉnh.

 yen bai: chuyen bien tu "tu phat den tu giac" trong xay dung ntm hinh anh 2

Các sản phẩm từ quế đã trở thành thu nhập chính của xã Đào Thịnh, Trấn Yên. Ảnh: Hoàng Hữu

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới”, xem đây là nhiệm vụ chính trị của địa phương và các cơ quan, đơn vị nhằm không ngừng nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp dân cư, làm nền tảng để xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, thôn nông thôn mới kiểu mẫu và mô hình RVAC mẫu, mô hình VAC mẫu.

Tổ chức phổ biến, quán triệt tiêu chí nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, thôn nông thôn mới kiểu mẫu, mô hình RVAC mẫu, mô hình VAC mẫu để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu và chủ động tự giác tham gia, thực hiện có hiệu quả nhằm góp phần xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống và xây dựng nông thôn mới bền vững.

Thứ hai, cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường sự lãnh chỉ đạo trong xây xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, thôn nông thôn mới kiểu mẫu và mô hình RVAC mẫu, mô hình VAC mẫu, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Thực hiện chương trình kiên trì, quyết liệt, làm đến đâu chắc đến đó, không chủ quan, nóng vội.

Thứ ba, các cơ quan, đơn vị, các địa phương phải vào cuộc một cách quyết liệt, đồng bộ, trên cơ sở các tiêu chí được phân công phụ trách, các ngành có kế hoạch, biện pháp cụ thể để chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện đạt các tiêu chí theo lộ trình, kế hoạch đề ra; gắn trách nhiệm hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, thôn nông thôn mới kiểu mẫu và mô hình RVAC mẫu, mô hình VAC mẫu được phân công với nhiệm vụ của ngành và công tác thi đua hàng năm.

Thứ tư, tranh thủ và huy động nhiều nguồn lực để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, thôn nông thôn mới kiểu mẫu và mô hình RVAC mẫu, mô hình VAC mẫu.

Thực hiện tốt việc lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án, sự đóng góp của các HTX, doanh nghiệp đóng trên địa bàn để tạo ra nguồn lực tổng hợp, đặc biệt tích cực huy động nguồn lực trong nhân dân để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, thôn nông thôn mới kiểu mẫu và mô hình RVAC mẫu, mô hình VAC mẫu theo phương châm “Dân làm Nhà nước hỗ trợ”, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội cùng chung tay xây dựng NTM.

Thứ năm, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, huy động tối đa các nguồn lực để tạo khâu đột phá trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, thôn nông thôn mới kiểu mẫu và mô hình RVAC mẫu, mô hình VAC mẫu, trong đó chú trọng việc đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập và mức sống của người dân.

Thứ sáu, tập trung đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội quan trọng, đồng bộ cho nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giải quyết việc làm, đẩy mạnh phát triển sản xuất, giảm nghèo nhanh, bền vững.

Phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân, lấy phục vụ lợi ích cho cư dân nông thôn làm động lực trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, thôn nông thôn mới kiểu mẫu và mô hình RVAC mẫu, mô hình VAC mẫu.

Thứ bảy, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, thôn nông thôn mới kiểu mẫu và mô hình RVAC mẫu, mô hình VAC mẫu thực chất, bền vững trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng, tiềm năng, lợi thế của từng xã, từng vùng để xác định cụ thể các nội dung, nhiệm vụ và đầu tư có trọng tâm, trọng điểm.

Kết quả tăng trưởng sản phẩm 9 tháng đầu năm 2019 của Yên Bái

- Tổng sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản 9 tháng năm 2019 (theo giá so sánh 2010) dự ước đạt 3.135 tỷ đồng/KH 4.098 tỷ đồng, đạt 76,49% kế hoạch năm. Tốc độ tăng tổng sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 4,65% .

- Cơ cấu tổng sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 22,16%.

- Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản (theo giá so sánh năm 2010) 9 tháng năm 2019 ước đạt 5.375 tỷ đồng/kế hoạch 7.204 tỷ đồng, đạt 74,61% kế hoạch, tăng 4,68% so với cùng kỳ. Trong đó:

+ Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 3.815 tỷ đồng/KH 5.123 tỷ đồng, đạt 74,47% kế hoạch năm. Trong đó: Giá trị sản xuất trồng trọt ước đạt 2.567 tỷ đồng/KH 3.286 tỷ đồng, đạt 78,12% kế hoạch năm; dịch vụ trồng trọt ước đạt 48 tỷ đồng/KH 68 tỷ đồng, đạt 70,59% kế hoạch năm. Giá trị sản xuất chăn nuôi đạt 1.200 tỷ đồng/KH 1.769 tỷ đồng, đạt 67,83% kế hoạch năm.

+ Giá trị sản xuất lâm nghiệp ước đạt 1.330 tỷ đồng/KH 1.792 tỷ đồng, đạt 74,22% kế hoạch năm.

+ Giá trị sản xuất thủy sản đạt 230 tỷ đồng/KH 289 tỷ đồng, đạt 79,58% kế hoạch năm.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện...