Thứ Năm, ngày 22/02/2018 16:13 PM (GMT+7)

"La hán mình đen" ở kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè

author Thứ Năm, ngày 25/10/2012 19:46 PM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Nhớ lại lúc còn là thủy quái sông Lưu Sa, ông hứng chí nhảy xuống kênh bơi vài sải. Bỗng ông la oai oái, phóng gấp lên bờ, từ đầu tới chân đen thui, tay gãi ngứa lia lịa...

   

Truyện Tây Du Ký kể rằng Sa Tăng, pháp danh Sa Ngộ Tịnh, là đệ tử út của Tam Tạng. Ông vốn là Quyển Liêm đại tướng quân, phụ trách trông rèm cho thượng đế, lúc say rượu làm vỡ chén lưu ly nên bị đày xuống sông Lưu Sa làm thủy quái. May có Tam Tạng đi thỉnh kinh ngang qua, ông được Quan Âm bồ tát thu phục cho theo phò Tam Tạng để chuộc lỗi trước. Thỉnh kinh thắng lợi, ông đắc đạo được phong chức Kim Thân la hán (la hán mình vàng).

Tiếp sau Tây Du Ký có truyện Nam Du Ký, kể rằng khi đắc đạo, ở trên trời mãi cũng buồn, một hôm ông la hán mình vàng bỗng nhớ trần gian da diết, nên xuống chơi. Đi về phương Nam, ông thấy một dòng kênh thoạt trông rất đẹp chảy trong một thành phố rất đẹp.

Nhớ lại lúc còn là thủy quái sông Lưu Sa, ông hứng chí nhảy xuống kênh bơi vài sải. Bỗng ông la oai oái, phóng gấp lên bờ, từ đầu tới chân đen thui, tay gãi ngứa lia lịa. Nhìn ông đứng gãi cạnh tấm bảng kỷ niệm khánh thành dự án cải tạo kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè ngày 18.8.2012, ai cũng thấy khôi hài vì mới hơn 2 tháng khánh thành mà nước kênh lại nhiễm bẩn như chưa hề có cải tạo gì.

Từ đó, Sa Tăng có tên mới là Hắc Thân la hán (la hán mình đen) để kỷ niệm một chuyến Nam du.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Ông Chóng đi lính, được cho là đã hy sinh năm 1985 và được công...
Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải bị bệnh nặng trước Tết. Ông đang...
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của một phường ở TP.Huế (Thừa...