Thứ Ba, ngày 17/07/2018 23:11 PM (GMT+7)

8 điểm mới đáng chú ý của Luật Đất đai (sửa đổi)

authorLê Chiên (ghi) Thứ Ba, ngày 01/07/2014 11:04 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Từ 1.7.2014, Luật Đất đai (sửa đổi) có hiệu lực thi hành. Về những điểm mới đáng chú ý của luật này, luật sư Nguyễn Hồng Bách (Giám đốc Công ty Luật Hồng Bách và Cộng sự) cho biết: So với Luật Đất đai năm 2003, Luật Đất đai năm 2013 có 8 điểm mới.

   

Những điểm mới này góp phần công khai minh bạch trong hoạt động quản lý đất đai; quyền của người sử dụng đất cũng được mở rộng, đảm bảo hơn… cụ thể:

Thứ nhất: Luật tiếp tục khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý nhưng đã quy định cụ thể hơn về quyền và trách nhiệm của Nhà nước trong quản lý đất đai; những bảo đảm của Nhà nước đối với người sử dụng đất.

Thứ hai: Quy định chi tiết và cụ thể hơn về căn cứ và nội dung lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của từng cấp. Quy định phải lấy ý kiến nhân dân, trách nhiệm giải trình, tiếp thu ý kiến của nhân dân trong quá trình lập quy hoạch sử dụng đất đối với tất cả các cấp, quy định về việc xử lý “quy hoạch treo”.

Thứ ba: Quy định đầy đủ, rõ ràng và chi tiết các đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất và điều kiện để được giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Thu hẹp các trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, giao đất không thu tiền sử dụng đất, chỉ áp dụng đối với đất được sử dụng vô thời hạn và đất nông nghiệp giao cho hộ gia đình, cá nhân...

Thứ tư: Cơ chế Nhà nước thu hồi đất được quy định cụ thể hơn và tiến bộ hơn. Việc thu hồi đất được kiểm soát chặt chẽ hơn, thu hẹp hơn các trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển KTXH vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Thứ năm: Luật bổ sung quy định về việc xác định giá đất, theo đó Chính phủ và UBND cấp tỉnh ban hành khung giá các loại đất theo định kỳ 5 năm 1 lần đối với từng loại đất, theo từng vùng.

Thứ sáu: Luật Đất đai 2013 quy định kéo dài thời hạn sử dụng đối với đất nông nghiệp thành 50 năm và người dân được tiếp tục sử dụng theo thời hạn mới mà không cần bất kỳ một thủ tục nào.

Thứ bảy: Luật Đất đai năm 2013 quy định cụ thể và đầy đủ quyền và nghĩa vụ của cá nhân, hộ gia đình và tổ chức sử dụng đất phù hợp với từng hình thức sử dụng đất như: Giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất, thuê đất…

Thứ tám: Luật Đất đai 2013 quy định đăng ký đất đai là bắt buộc đối với người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Thông tin với PV Dân Việt, ông Nguyễn Xuân Thủy - Phó Chủ tịch UBND...
Trong báo cáo chuyên đề thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với...
Ngày 16.7, tin từ Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn...