Chủ Nhật, ngày 08/12/2019 05:22 AM (GMT+7)

Bổ nhiệm sai đối tượng, Huyện uỷ kiểm điểm trách nhiệm liên quan

authorChiến Hoàng Thứ Năm, ngày 21/11/2019 07:45 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Bổ nhiệm không đúng đối tượng đối với vị trí Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông (VHTT&TT) khi người được bổ nhiệm chưa đủ tiêu chuẩn về hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định, UBND huyện Chợ Mới (Bắc Kạn) buộc phải ra Quyết định thu hồi Quyết định bổ nhiệm. Huyện ủy Chợ Mới đã tiến hành kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan.

   

Trước thông tin bạn đọc phản ánh việc UBND huyện Chợ Mới (Bắc Kạn) bổ nhiệm vị trí Giám đốc Trung tâm VHTT&TT huyện này không đúng đối tượng, PV Dân Việt đã tiến hành xác minh thông tin.

Quá trình tìm hiểu, PV được biết, ngày 21/4 Hội đồng tư vấn do Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới thành lập có tổ chức Bảo vệ Chương trình hành động đối với chức danh Giám đốc Trung tâm VHTT&TT của huyên này. Có 3 người tham gia bảo vệ gồm: Ông Trương Hồng Quân, bà Phạm Vân Anh (cùng đang giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm VHTT&TT huyện Chợ Mới) và ông Lưu Khánh Toàn (Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên của huyện Chợ Mới).

 bo nhiem sai doi tuong, huyen uy kiem diem trach nhiem lien quan hinh anh 1

Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới đã tiến hành kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến việc bổ nhiệm lãnh đạo chưa đúng đối tượng tại Trung tâm VHTT&TT huyện Chợ Mới.

 bo nhiem sai doi tuong, huyen uy kiem diem trach nhiem lien quan hinh anh 2

Trung tâm VHTT&TT huyện Chợ Mới nơi ông Trương Hồng Quân và bà Phạm Vân Anh đang làm Phó Giám đốc.

 bo nhiem sai doi tuong, huyen uy kiem diem trach nhiem lien quan hinh anh 3

Trung tâm GDNN-GDTX huyện Chợ Mới nơi ông Lưu Khánh Toàn đang làm Phó Giám đốc phụ trách.

Kết quả, ông Trương Hồng Quân đạt điểm cao nhất (84/100 điểm), tiếp đó đến bà Phạm Vân Anh (77/100 điểm) và cuối cùng là ông Lưu Khánh Toàn (56/100 điểm). Từ kết quả bảo vệ Chương trình hành động ngày 21/4, sau khi đã tiến hành thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với ông Trương Hồng Quân và làm đầy đủ quy trình, thủ tục, Ban Thường vụ Huyện ủy đã biểu quyết bổ nhiệm và UBND huyện Chợ Mới đã ra Quyết định số 928/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 Quyết định bổ nhiệm ông Trương Hồng Quân giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm VHTT&TT huyện Chợ Mới (thời gian bổ nhiệm từ 1/5/2019, thời hạn 5 năm).

Tuy nhiên qua quá trình rà soát hồ sơ cán bộ, phát hiện việc bổ nhiệm ông Trương Hồng Quân tại thời điểm bổ nhiệm không đủ tiêu chuẩn. Nguyên nhân do ông Quân chưa được xếp hạng III chức danh nghề nghiệp tối thiểu đối với vị trí Giám đốc Trung tâm VHTT&TT huyện theo Quyết định 2383/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực của vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND các huyện của tỉnh Bắc Kạn. Thời điểm bổ nhiệm, ông Trương Hồng Quân đang giữ ngạch viên chức V05.02.08 Kỹ thuật viên hạng IV.

Ngay khi phát hiện sai sót, Thường trực Huyện ủy Chợ Mới đã làm việc trực tiếp với Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn và báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới. Ngày 29/8, Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới đã họp và xem xét tờ trình số 222-TTr/BTC của Ban Tổ chức Huyện ủy trình Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới về việc đề nghị hủy bỏ một nội dung trong thông báo số 474-TB/HU ngày 26/4/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới.

Ngày 30/8, Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới đã họp và biểu quyết thống nhất hủy bỏ nội dung: “Đồng ý bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm VHTT&TT huyện đối với đồng chí Trương Hồng Quân, Phó Giám đốc Trung tâm VHTT&TT huyện từ ngày 01/5/2019 tại nội dung Tờ trình số 163-TTr/BTC ngày 25/4/2019 của Ban Tổ chức Huyện ủy. Giao UBND huyện ban hành Quyết định bổ nhiệm”.

Đến ngày 4/9, UBND huyện Chợ Mới đã ban hành Quyết định số 1792/QĐ-UBND về việc thu hồi Quyết định số 928/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND huyện này về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm VHTT&TT Chợ Mới.

Được biết sau khi phát hiện sai sót, Thường trực Huyện ủy Chợ Mới đã có buổi làm việc với Trung tâm VHTT&TT huyện Chợ Mới về một số nội dung: Thông báo việc thu hồi Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc với ông Trương Hồng Quân. Thông báo về việc hủy kết quả bảo vệ chương trình hành động ngày 21/4/2019 và thông báo về việc giao ông Hoàng Nguyễn Việt, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới kiêm Giám đốc Trung tâm VHTT&TT đồng thời làm công tác tư tưởng cho ông Quân và tập thể cán bộ, nhân viên của Trung tâm VHTT&TT huyện.

Trước những sai sót trong việc bổ nhiệm đối với ông Trương Hồng Quân, ngày 11/11, Huyện ủy Chợ Mới đã tiến hành Kiểm điểm trách nhiệm của Ban Thường vụ Huyện ủy huyện này.

Báo cáo số 392-BC/HU ngày 19/11/2019 của Huyện ủy Chợ Mới báo cáo Kiểm điểm trách nhiệm của Ban Thường vụ Huyện ủy trong việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm VHTT&TT huyện chưa đủ tiêu chuẩn, trong phần Khuyết điểm nêu rõ: Ban Thường vụ Huyện ủy biểu quyết bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm VHTT&TT huyện chưa đủ tiêu chuẩn về chức danh nghề nghiệp tương ứng với hạng chức danh tối thiểu theo Quyết định 2383/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công tác khung năng lực của vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND các huyện của tỉnh Bắc Kạn.

Nguyên nhân dẫn đến sai sót do Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới chưa chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với Phòng Nội vụ huyện trong việc thẩm định ngạch viên chức đối với ông Trương Hồng Quân; các đồng chí trong Ban Thường vụ phụ trách các lĩnh vực khác nhau nên không nắm được hết các văn bản quy định về công tác cán bộ; do tin tưởng vào việc tham mưu đề xuất của Ban Tổ chức Huyện ủy.

Khi xem xét hồ sơ nhân sự do Ban Tổ chức Huyện ủy, Hội đồng tư vấn của Huyện ủy báo cáo, Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới chỉ căn cứ vào Quyết định 1906-QĐ/HU ngày 10/5/2018 của Huyện ủy Chợ Mới quy định về tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý (cả 3 ứng cử viên đều có trình độ đào tạo Đại học; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; các chứng chỉ về tin học, ngoại ngữ, quản lý nhà nước đều có đầy đủ).

Về nguyên nhân khách quan, theo Báo cáo, do Quyết định 2383/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực của vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND các huyện của tỉnh Bắc Kạn không gửi về Huyện hủy và Ban Tổ chức huyện Chợ Mới nên các thành viên trong Ban Tổ chức Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy không tiếp cận được Quyết định này tại thời điểm thực hiện quy trình bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm VHTT&TT, từ đó không nắm được quy định về ngạch viên chức giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm VHTT&TT huyện.

Về trách nhiệm tập thể thuộc về Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới, Ban Thường vụ huyện ủy nhận trách nhiệm và nghiêm túc kiểm điểm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn. Trách nhiệm cá nhân thuộc về ông Trần Trung Kiên - Bí thư Huyện ủy Chợ Mới và cá nhân ông Hà Đức Huấn - Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy huyện này; ông Trần Trung Kiên và ông Hà Đức Huấn đã nhận trách nhiệm và nghiêm túc kiểm điểm trước tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy, Báo cáo Kiểm điểm nêu rõ.

Trao đổi với PV Dân Việt ngày 20/11, ông Trần Trung Kiên, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới khẳng định: Quy trình bổ nhiệm là đúng, kết quả làm việc của Hội đồng tư vấn là chính xác, công tâm, khách quan. Việc bổ nhiệm ông Trương Hồng Quân khi chưa đạt tiêu chuẩn là do sơ suất, không nghiên cứu kỹ, không cập nhật kịp thời các văn bản quy định về công tác cán bộ chứ không có hành vi chạy chức, chạy quyền, không có hành vi trục lợi cá nhân hoặc biết không đủ điều kiện vẫn che giấu bổ nhiệm.

“Sau khi phát hiện sai sót, Thường trực Huyện ủy đã kịp thời chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy và cá nhân đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời khắc phục sai sót. Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới đã xem xét và thống nhất hủy một nội dung trong thông báo của Ban Thường vụ về việc bổ nhiệm cán bộ, hủy kết quả làm việc của Hội đồng tư vấn thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ, chỉ đạo UBND huyện ra quyết định thu hồi Quyết định bổ nhiệm”, ông Kiên nói.

Xem bình luận
Làm gì mà sai được nhỉ, làm mãi rồi vẫn sai nghe vô lý.
Bình luận có 0 phản hồi

TIN ĐỌC NHIỀU

Trần Tuấn Ngọc, 46 tuổi - ông trùm giang hồ ở huyện đảo Phú Quốc...
Do dốc cao, nền đường đất chưa ổn định nên trong quá trình vận...
"Khi thi thể chồng vớt lên tôi hối hận vô cùng. Chồng thương hết mực...