Chủ Nhật, ngày 18/03/2018 09:19 AM (GMT+7)
Thứ Ba, ngày 03/12/2013 16:03 PM (GMT+7)

Chủ tịch Quốc hội ký chứng thực Hiến pháp sửa đổi

Ngày 2.12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Ủy ban Sửa đổi Hiến pháp 1992 đã ký chứng thực Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi) được thông qua ngày 28.11.2013.

   
Tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: “Hiến pháp sửa đổi là sản phẩm trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thể hiện được ý Đảng đồng thuận với lòng dân. Quốc hội đã thay mặt nhân dân cả nước thực hiện sứ mệnh của mình xây dựng, ban hành Hiến pháp mới. Hiến pháp của thời kỳ đổi mới toàn diện đất nước.

Hiến pháp cũng một lần nữa khẳng định tư tưởng bất diệt của dân tộc Việt Nam là đề cao quyền con người, quyền làm chủ của nhân dân, phản ánh giá trị cao quý, bản chất dân chủ tiến bộ của Nhà nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội...”.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh, sứ mệnh lịch sử của Hiến pháp sửa đổi không chỉ phản ánh bước tiến mới của đất nước mà còn bảo đảm cơ sở chính trị, pháp lý vững chắc hơn cho Nhà nước và nhân dân trước những thách thức mới của thời đại...
Theo Anh Thư (theo TTXVN) (Anh Thư (theo TTXVN))
Xem bình luận
Nhìn tàu sân bay Liêu Ninh của TQ so với tàu sân bay USS G.Whasington của Mỹ mới biết, chắc phải 50...
Bình luận có 0 phản hồi

TIN ĐỌC NHIỀU

Thông tin ông Sáu Khải - nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải - mất lúc...
Trong thông báo kết luận số 23 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương có...
Thấy nước cạn, nên H’Yun Niê và H’Yam Niê đã xuống mép sông hái...