Thứ Tư, ngày 20/06/2018 07:00 AM (GMT+7)

Dân chủ, khách quan, công tâm khi bàn về nhân sự T.Ư khóa XII

authorAnh Thư Thứ Hai, ngày 12/10/2015 06:37 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Chiều 11.10, tại trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương (BCH T.Ư) Đảng khóa XI đã bế mạc sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng bế mạc Hội nghị, trong đó nhấn mạnh công tác nhân sự đã được T.Ư thảo luận dân chủ, khách quan, công tâm và toàn diện.

   

Lành mạnh hóa thu chi, kiên quyết xử lý nợ xấu

Về tình hình phát triển kinh tế- xã hội năm 2015, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ:  BCH T.Ư  thống nhất nhận định tình hình kinh tế- xã hội 9 tháng đầu năm tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Nổi bật là kinh tế tiếp tục phục hồi, tăng trưởng cao hơn so với kế hoạch đề ra. Kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được đảm bảo. Việc triển khai thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trường được đẩy mạnh. Bên cạnh đó, văn hóa, xã hội tiếp tục có tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm; phúc lợi xã hội và đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; công tác giảm nghèo, thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, chăm sóc sức khỏe nhân dân được triển khai tích cực. “Tinh thần này cần đặc biệt được thấm nhuần và quán triệt sâu sắc khi Việt Nam đã cùng với 11 nước khác đạt được thỏa thuận về Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) - một hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với nhiều kỳ vọng lớn nhưng cũng không ít những thách thức mới” - Tổng Bí thư nêu rõ.

 dan chu, khach quan, cong tam khi ban ve nhan su t.u khoa xii hinh anh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị.    Ảnh:      TTXVN

Về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2016, trên cơ sở những định hướng BCH T.Ư thảo luận và thống nhất, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: Cần tiếp tục rà soát thật kỹ, xác định đúng các chỉ tiêu chủ yếu, các cân đối lớn của nền kinh tế, định hướng phát triển một số ngành, lĩnh vực quan trọng và những nhiệm vụ trọng tâm, những giải pháp có tính đột phá; đặt kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2016 trong tổng thể phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016-2020 và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; chú trọng thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển bền vững, phát triển văn hóa, xã hội, xây dựng con người; bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, đặc biệt là lành mạnh hóa và đảm bảo cân đối thu- chi ngân sách nhà nước, giảm dần bội chi, kiểm soát nợ công thật sự an toàn; kiên quyết, kiên trì xử lý nợ xấu và các ngân hàng thương mại yếu kém, nâng cao độ an toàn, tin cậy của hệ thống các ngân hàng thương mại; đồng thời nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước; khẩn trương chuẩn bị báo cáo trình Trung ương, Quốc hội xem xét, quyết định phương án chuẩn bị chính thức ký kết, phê chuẩn, triển khai thực hiện TPP...

Dân chủ, khách quan, công tâm và toàn diện

"  Trung ương đã thảo luận dân chủ, xem xét khách quan, công tâm, toàn diện về dự kiến Danh sách nhân sự mới lần đầu được giới thiệu tham gia BCH Trung ương khóa XII và các phương án lựa chọn; đồng thời phân tích, đánh giá, góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, bổ sung vào các báo cáo và phương án nhân sự.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Về công tác nhân sự BCH T.Ư khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết: Trên cơ sở phương hướng và quy trình công tác nhân sự, kết quả giới thiệu nhân sự qua hai vòng, T.Ư đã thảo luận dân chủ, xem xét khách quan, công tâm, toàn diện về dự kiến Danh sách nhân sự mới lần đầu được giới thiệu tham gia BCH T.Ư khóa XII và các phương án lựa chọn; đồng thời phân tích, đánh giá, góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, bổ sung vào các báo cáo và phương án nhân sự. Theo Tổng Bí thư, BCH T.Ư cơ bản tán thành với Báo cáo của Bộ Chính trị và thảo luận, đề xuất nhiều ý kiến về tiêu chí xem xét trường hợp “đặc biệt” đối với Ủy viên  T.Ư và Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI tái cử khóa XII, tiêu chuẩn cụ thể cho từng chức danh (Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội); về các phương án lựa chọn các chức danh lãnh đạo chủ chốt. Trung ương nhất trí cho rằng việc thảo luận và thống nhất cao vấn đề này là cơ sở rất quan trọng để Trung ương bàn và quyết định nhân sự cụ thể. Tổng Bí thư nhấn mạnh: BCH T.Ư giao Bộ Chính trị và Tiểu ban Nhân sự căn cứ Nghị quyết của Hội nghị, Báo cáo giải trình, tiếp thu của Bộ Chính trị và các ý kiến đóng góp của Trung ương, tiếp tục xem xét, rà soát thật kỹ, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án nhân sự theo đúng quy trình công tác nhân sự đã đề ra để báo cáo Trung ương xem xét, quyết định tại các Hội nghị Trung ương tiếp theo.

Đối với phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Tổng Bí thư chỉ rõ: Phấn đấu giới thiệu, lựa chọn, bầu ra những đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Phấn đấu bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội và đạt tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách theo đúng quy định của Luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015.

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành bầu cử, phải quán triệt thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng về bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ trong các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương; gắn kết quả nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Hội nghị Trung ương 12 đã thành công tốt đẹp, yêu cầu mỗi vị Ủy viên Trung ương cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu thực hiện và lãnh đạo tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương và đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần này.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Con số này được Thanh tra Chính phủ tiết lộ mới đây trong kết luận...
Trước anh Lâm Trấn Quốc, 34 tuổi (ngụ phường Vĩnh Bảo, TP.Rạch...
Máy bay do anh Trí chế tạo có thể chở được một người, bay cao 15m...