Thứ Bảy, ngày 21/07/2018 05:21 AM (GMT+7)

Đất đang làm thủ tục cấp sổ đỏ có được bồi thường?

author Thứ Năm, ngày 25/04/2013 18:11 PM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Năm 2012, gia đình tôi bị thu hồi đất để làm bệnh viện, trong đó có diện tích đất khẩu được chia năm 2008, đang đề nghị cấp sổ đỏ. Vậy số diện tích đất đang đề nghị cấp sổ đỏ có được đền bù?

   

Năm 2012, gia đình tôi bị thu hồi đất để làm bệnh viện, trong đó có diện tích đất canh tác đã được cấp sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) và diện tích đất khẩu được chia năm 2008, đang đề nghị cấp sổ đỏ. Vậy số diện tích đất đang đề nghị cấp sổ đỏ có được đền bù, hỗ trợ như đất đã được cấp sổ đỏ không? Nếu được thì mức giá đền bù như thế nào?

Thạc sĩ luật Nguyễn Đức Hùng - Công ty Luật Hợp danh Hồng Bách và Cộng sự trả lời: Theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 197/2004/NĐ - CP ngày 3.12.2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, nếu diện tích đất nông nghiệp mà gia đình bạn được chia năm 2008 là đúng đối tượng và đúng thẩm quyền, có quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hoặc được UBND cấp xã xác nhận không có tranh chấp mà có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính thì sẽ được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Về nguyên tắc, người bị thu hồi đất đang sử dụng vào mục đích nào thì được bồi thường bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng giá trị quyền sử dụng đất tại thời điểm có quyết định thu hồi; trường hợp bồi thường bằng việc giao đất mới hoặc bằng nhà, nếu có chênh lệch về giá trị thì phần chênh lệch đó được thực hiện thanh toán bằng tiền.

Cụ thể, Điều 9 Nghị định số 197/2004/NĐ - CP quy định: Giá đất để tính bồi thường là giá đất theo mục đích đang sử dụng tại thời điểm có quyết định thu hồi đất do UBND cấp tỉnh công bố theo quy định của Chính phủ; không bồi thường theo giá đất sẽ được chuyển mục đích sử dụng.

Trường hợp thực hiện bồi thường chậm được quy định như sau: Bồi thường chậm do cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường gây ra mà giá đất tại thời điểm bồi thường do UBND cấp tỉnh công bố cao hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm trả tiền bồi thường; nếu giá đất tại thời điểm bồi thường thấp hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi; Bồi thường chậm do người bị thu hồi đất gây ra, nếu giá đất tại thời điểm bồi thường thấp hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm bồi thường; nếu giá đất tại thời điểm bồi thường cao hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Một trong 3 thầy giáo ở Hà Nội đã chia sẻ hành trình phanh phui câu...
Liên quan đến vụ việc nữ tài xế Hải Phòng tuyên bố gây sốc “con...
Đó là câu hỏi dư luận đang đặt ra với Bộ Giáo dục- Đào tạo (GDĐT),...