Thứ Sáu, ngày 22/02/2019 13:08 PM (GMT+7)

Đề án cải cách chính sách tiền lương: Tiền lương sẽ là thu nhập chính

authorHoàng Thành An Thứ Bảy, ngày 05/05/2018 06:20 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Tại Hội nghị Trung ương (T.Ư) 7 khóa XII dự kiến diễn ra vào đầu tuần tới, một nội dung quan trọng tác động đến hàng triệu công chức, viên chức, người lao động sẽ được đưa ra bàn thảo là đề án “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”.

   

Mục đích cao nhất của đề án chú trọng đến việc tiền lương phải là thu nhập chính bảo đảm đời sống cho người lao động và gia đình.

Tiền lương phải là thu nhập chính

Ban chỉ đạo T.Ư về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công vừa hoàn thành đề án cải cách chính sách tiền lương chuẩn bị trình Hội nghị T.Ư 7.

Đặc biệt, đề án nêu rõ quan điểm: “Tiền lương phải là thu nhập chính” bảo đảm đời sống cho người lao động và gia đình. Trong khu vực công, Nhà nước trả lương cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo, phù hợp với nguồn lực của Nhà nước, bảo đảm tương quan hợp lý với tiền lương trên thị trường lao động.

 de an cai cach chinh sach tien luong: tien luong se la thu nhap chinh hinh anh 1

Từ năm 2021, tiền lương sẽ là thu nhập chính của cán bộ, viên chức, người lao động.  Ảnh: Thành An

Mục tiêu của đề án nhằm xây dựng chế độ tiền lương mới, dự kiến thực hiện từ năm 2021, gắn với lộ trình cải cách hành chính, tinh giản biên chế; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập. Xác định mức tiền lương thấp nhất của khu vực công (là mức tiền lương của người làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo trung cấp) từ năm 2021 bảo đảm không thấp hơn mức lương thấp nhất của khu vực doanh nghiệp.

Về nội dung cải cách, đề án chỉ rõ trong khu vực công, những công việc thừa hành, phục vụ (yêu cầu trình độ dưới trung cấp) thực hiện thống nhất chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động (hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ), không áp dụng bảng lương công chức, viên chức.

Đề án đưa ra thiết kế cơ cấu tiền lương và tiền thưởng mới gồm: Mức lương cơ bản chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương; các khoản phụ cấp chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương; tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ lương.

Trước đó, đề án cải cách tiền lương đã được nghiên cứu toàn diện với nhiều nội dung mới, thể hiện rõ 5 quan điểm.

Thứ nhất, tiền lương phải là thu nhập chính bảo đảm đời sống cho người lao động và gia đình họ. Thứ hai, cải cách chính sách tiền lương phải tuân thủ nguyên tắc phân phối theo lao động và quy luật khách quan của kinh tế thị trường, lấy tăng năng suất lao động là cơ sở để tăng lương. Thứ ba, phân phối tiền lương dựa trên kết quả lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo đảm mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Thứ tư, trong khu vực công, Nhà nước trả lương cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo, phù hợp với nguồn lực của Nhà nước. Cuối cùng, cải cách chính sách tiền lương đòi hỏi quyết tâm chính trị cao, gắn liền và thúc đẩy cải cách hành chính, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy.

Ban hành hệ thống bảng lương mới

Về nội dung cải cách, đối với khu vực công, những công việc thừa hành, phục vụ (yêu cầu trình độ dưới trung cấp) thực hiện thống nhất chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động (hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ), không áp dụng bảng lương công chức, viên chức. 

Đề án nêu rõ, sẽ ban hành hệ thống bảng lương được quy định bằng số tiền tuyệt đối thay cho việc quy định hệ số lương nhân với mức lương cơ sở theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo trên sở điều chỉnh tăng mức lương thấp nhất và mở rộng quan hệ tiền lương tiệm cận với khu vực thị trường.

Cụ thể, sẽ có 1 bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ T.Ư đến cấp xã. Một bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo.

Ba bảng lương đối với lực lượng vũ trang, gồm: 1 bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm/cấp hàm), 1 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an và 1 bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an.

Cho phép thực hiện khoán quỹ lương

Đề án cũng đề cập đến việc sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% trong tổng quỹ lương. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được sử dụng quỹ tiền lương và kinh phí chi thường xuyên được giao hàng năm để thuê chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt.

Một số tỉnh, thành phố ở vùng động lực được chi thu nhập bình quân tăng thêm không quá 0,8 lần và cho phép thực hiện khoán quỹ lương cho các cơ quan, đơn vị. Để thực hiện những đổi mới này, Ban chỉ đạo đưa ra hàng loạt giải pháp như việc hoàn thiện xây dựng hệ thống vị trí việc làm để làm cơ sở trả lương theo chức vụ, chức danh và vị trí việc làm.

Cùng với đó là các giải pháp đột phá về tài chính, ngân sách. Cụ thể, hàng năm, ưu tiên dành khoảng 50% tăng thu dự toán và 70% tăng thu thực hiện của ngân sách địa phương, khoảng 40% tăng thu ngân sách T.Ư cho cải cách tiền lương.

Nguồn cải cách tiền lương còn dư sau khi điều chỉnh mức lương cơ sở hàng năm phải tiếp tục sử dụng để thực hiện cải cách sau năm 2020. Bãi bỏ các khoản chi ngoài lương của cán bộ, công chức, viên chức có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

Doanh nghiệp được tự chủ quyết định chính sách tiền lương

Đối với khu vực doanh nghiệp, đề án nêu định hướng tiếp tục hoàn thiện chính sách về tiền lương tối thiểu vùng; bổ sung quy định mức lương tối thiểu vùng theo giờ; kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Hội đồng tiền lương quốc gia.

Doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp 100% vốn nhà nước) được tự chủ quyết định chính sách tiền lương (trong đó có thang, bảng lương, định mức lao động) và trả lương phù hợp với tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, khả năng của doanh nghiệp.

Để thực hiện nội dung cải cách trên, đề án nêu giải pháp hoàn thiện xây dựng hệ thống vị trí việc làm để có cơ sở trả lương theo chức vụ, chức danh và vị trí việc làm.

Hằng năm, ưu tiên dành khoảng 50% tăng thu dự toán và 70% tăng thu thực hiện của ngân sách địa phương, khoảng 40% tăng thu ngân sách T.Ư cho cải cách tiền lương. Nguồn cải cách tiền lương còn dư sau khi điều chỉnh mức lương cơ sở hằng năm, phải tiếp tục sử dụng để thực hiện cải cách tiền lương sau năm 2020. Đề án nêu rõ bãi bỏ các khoản chi ngoài lương của cán bộ, công chức, viên chức có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước...  

Sẽ bãi bỏ mức lương cũ

Ông Nguyễn Quang Dũng - Vụ trưởng Vụ Tiền lương, Bộ Nội vụ (người trực tiếp tham gia xây dựng đề án cải cách tiền lương trình Hội nghị T.Ư 7 tới đây) cho biết, khi đề án được T.Ư thông qua và triển khai vào thực tế, chắc chắn tiền lương của cán bộ, công chức sẽ được cải thiện rõ rệt, tạo ra một mặt bằng mới là tất cả cán bộ, công chức, viên chức đều được tăng lương.
Theo ông Dũng, Ban soạn thảo đề án đề xuất hướng trả lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo để phù hợp với Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.
“Chúng tôi dự kiến đề nghị thiết kế 1 bảng lương theo chức vụ lãnh đạo. Ví dụ chức vụ trưởng thì được hưởng mức lương 17 triệu, cứ ai được bổ nhiệm chức vụ này thì được hưởng mức lương đó và không phải thi nâng ngạch.Thứ 2, thiết kế 1 bảng lương đối với chuyên môn nghiệp vụ chung đối với các ngành nghề áp dụng cho những người không giữ chức vụ lãnh đạo. Bảng lương này cũng được thiết kế đảm bảo tiền lương tương quan với bảng lương của người giữ chức vụ lãnh đạo, thậm chí có một phần khuyến khích những người làm chuyên môn không nhất thiết đi theo con đường lãnh đạo vẫn có thể tăng lương”- ông Dũng cho hay.

Xem bình luận
Phải xác định bậc lương thế nào để không ai bị thiệt, như hiện nay thì người hưu trước thiệt hơn kẻ...
Bình luận có 0 phản hồi

TIN ĐỌC NHIỀU

Phiên xét xử ly hôn giữa vợ chồng ông chủ cà phê Trung Nguyên trở...
Từng đặt nhiều hi vọng vào con, nhưng những người làm cha, làm mẹ...
Lá thư được đánh máy trên tờ giấy A4, có chữ ký của 4 người con ông...