Thứ Hai, ngày 24/09/2018 09:08 AM (GMT+7)
Thứ Ba, ngày 06/05/2014 07:20 AM (GMT+7)

Đề xuất điều 75c với 5 điểm mới trong thu hồi đất

Điều 75c: Trình tự, thủ tục thực hiện đối thoại giữa nhà đầu tư và những người bị thu hồi đất khi thực hiện cơ chế Nhà nước thu hồi đất theo dự án mà nhà đầu tư có nguyện vọng thực hiện quy trình tự thoả thuận về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

   
Điều 75c: Trình tự, thủ tục thực hiện đối thoại giữa nhà đầu tư và những người bị thu hồi đất khi thực hiện cơ chế Nhà nước thu hồi đất theo dự án mà nhà đầu tư có nguyện vọng thực hiện quy trình tự thoả thuận về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

1. Khi thực hiện cơ chế Nhà nước thu hồi đất theo dự án để giao đất hoặc cho thuê đất cho nhà đầu tư đã được xác định thì nhà đầu tư có quyền đề xuất nguyện vọng được đối thoại với người bị thu hồi đất về phương án sử dụng đất, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bảo đảm hài hoà lợi ích giữa các bên.

2. Nhà đầu tư chủ trì phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo trình tự, thủ tục như pháp luật quy định và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

3. Nhà đầu tư tổ chức đối thoại với những người bị thu hồi đất về những vấn đề có liên quan tới phương án sử dụng đất trong tương lai, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và được quyền quyết định nâng mức bồi thường, hỗ trợ cao hơn phương án đã được phê duyệt với sự tham gia của tổ chức làm nhiệm vụ thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất. Phần giá trị mức bồi thường, hỗ trợ tăng cao hơn so với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt mà nhà đầu tư quyết định không được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất mà nhà đầu tư phải nộp cho Nhà nước.

Những người bị thu hồi đất có quyền đề nghị về sự tham gia đối thoại của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, doanh nghiệp.

4. Tài liệu phục vụ đối thoại là văn bản thuyết minh về nội dung đối thoại quy định tại Khoản 3 điều này và được công khai trên trang thông tin điện tử của ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc trang thông tin điện tử của sở tài nguyên và môi trường trong thời gian 30 ngày trước khi thực hiện đối thoại.

Hình thức đối thoại được thực hiện theo hình thức các cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa nhà đầu tư và toàn bộ những người đang sử dụng đất hoặc theo nhóm.

Kết quả đối thoại được công khai trên trang thông tin điện tử của ủy ban nhân dân cấp tỉnh và được sử dụng làm tài liệu trong việc hoàn chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

5. Khi nhà đầu tư đã thoả thuận được với ít nhất 70% số lượng người bị thu hồi đất và 70% diện tích đất bị thu hồi mà không thể thoả thuận được với phần còn lại thì ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi phần diện tích đất mà nhà đầu tư không thể thoả thuận được và giải quyết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt.

"Điều 75c" là một trong những nội dung mà Liên minh Đất đai (LANDA) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị bổ sungDự thảo nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (dự thảo công bố ngày 7.1.2014). Đề xuất này được đưa ra trêncơ sở kinh nghiệm thu hồi đất của TP.HCM và ý kiến chuyên gia, tổ chức thành viên của LANDA và VCCI.


Theo Nguồn: LANDA, VCCI (Nguồn: LANDA, VCCI)
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Đã 3 giờ đồng hồ trôi qua nhưng nhiều người dùng vẫn không thể truy...
Trong lịch sử của Nhà nước Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh đã có...
Chiều 23.9, rất nhiều tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải thông...