Thứ Sáu, ngày 25/05/2018 12:53 PM (GMT+7)

Hỗ trợ xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

authorPV Thứ Hai, ngày 30/05/2016 08:00 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Hỏi: Ông nội tôi là liệt sĩ mất năm 1945. Qua nhiều hình thức đến nay, gia đình tôi đã tìm được mộ của ông nội tôi. Nhưng để xác định chính xác đó có phải mộ của ông nội tôi không, gia đình tôi muốn xác định qua việc xét nghiệm gen ADN. Vậy cho hỏi gia đình tôi có được hỗ trợ kinh phí không?

   

Trả lời:   

Tài chính vừa ban hành Thông tư 148/2015/TT-BTC quy định về nội dung và mức chi thực hiện Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Thông tư này quy định nội dung và mức chi từ nguồn vốn sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm để thực hiện Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin được phê duyệt tại Quyết định số 150/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thông tư quy định một số nội dung và mức chi đặc thù cho việc xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Theo đó, chi hỗ trợ cho hoạt động đi lấy mẫu hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, bao gồm: Thuê nhân công, phông, bạt, mua vật dụng, găng tay, cồn, rượu, thuê người trực tiếp lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trong trường hợp cơ sở giám định gen không cử người tham gia.

Ngân sách nhà nước chi chế độ công tác phí cho thành viên trong đoàn đi lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Ngoài chế độ công tác phí, trong những ngày đi lấy mẫu hài cốt liệt sĩ được bồi dưỡng 100.000 đồng/người/ngày nhưng không quá 15 ngày/đợt đi.

Đồng thời hỗ trợ đối với thân nhân liệt sĩ còn thiếu thông tin được mời đi cùng đoàn lấy mẫu hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin (nếu có), tối đa 02 thân nhân/liệt sĩ còn thiếu thông tin: Hỗ trợ một lần 500.000 đồng/người; trường hợp thân nhân liệt sĩ còn thiếu thông tin tự túc phương tiện giao thông được hỗ trợ một lần tiền tàu xe theo mức như sau: khoảng cách từ nơi thân nhân liệt sĩ còn thiếu thông tin cư trú đến nơi lấy mẫu hài cốt liệt sĩ dưới 500 km là 500.000 đồng/người; từ 500 km trở lên là 1.000.000 đồng/người.

Ngân sách nhà nước cũng chi chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ còn thiếu thông tin để thực hiện phân tích gen: Mức chi theo chi phí thực tế phát sinh. Trường hợp thân nhân liệt sĩ có nguyện vọng trực tiếp mang mẫu hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ còn thiếu thông tin được hỗ trợ một lần và tiền tàu xe (hỗ trợ 01 người) theo mức khoán quy định.

Bên cạnh đó chi cho người xác minh thông tin, bao gồm: Chi tiền công tác phí; bồi dưỡng người đi xác minh thông tin ngoài chế độ công tác phí theo quy định 100.000 đồng/người/ngày. Chi bồi dưỡng cho người cung cấp thông tin: 2.000.000 đồng/đối với một thông tin được xác minh chính xác về hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, không phụ thuộc số lượng hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Ngoài ra chi cho tổ chức, cá nhân trong việc xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp thực chứng: Căn cứ vào nội dung và mức chi quy định tại Thông tư này, Cục Người có công - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xây dựng dự toán chi tiết và ký hợp đồng với các tổ chức, cá nhân đi xác nhận danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Việc thanh lý và quyết toán hợp đồng trên cơ sở cơ quan có thẩm quyền công nhận kết quả xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Đói với nội dung chi hoàn thiện mộ (cả bia) sau khi kết thúc việc xác định thông tin về hài cốt liệt sĩ trong trường hợp lấy mẫu hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ, Thông tư quy định mức hỗ trợ tối đa 1.750.000 đồng/mộ (đã bao gồm xây tạm vỏ mộ sau khi lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để thực hiện giám định gen).

Như vậy, theo quy định thì gia đình anh sẽ được nhà nước hỗ trợ chi phí cho việc xác định ADN.

Tag:  hài cốt liệt sĩ   
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Chủ tịch UBND xã Duy Hải (huyện Duy Xuyên) tiếp tục thông tin về sự...
Liên quan đến clip đánh ghen dã man lan truyền trên mạng xã hội tại...
Rạng sáng nay (24.5), một vụ tai nạn đường sắt thảm khốc xảy ra ở...