Thứ Hai, ngày 24/09/2018 06:54 AM (GMT+7)
Thứ Năm, ngày 08/05/2014 14:52 PM (GMT+7)

Kỳ họp T.Ư 9 sẽ thông qua quy chế bầu cử trong Đảng (sửa đổi)

Ban chấp hành T.Ư đã giao Bộ Chính trị chỉ đạo việc tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện dự thảo quy chế trình T.Ư xem xét, thông qua tại kỳ họp T.Ư 9 khai mạc sáng nay (8.5).

   
Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói, qua một thời gian thực hiện, có cơ sở để khẳng định chủ trương lấy phiếu tín nhiệm là hoàn toàn đúng đắn, cần thiết, là kênh thông tin quan trọng để cấp ủy tham khảo đánh giá cán bộ.

Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm trong thời gian qua nhìn chung được tiến hành chặt chẽ, theo quy trình, đúng với tinh thần nghị quyết T.Ư 4, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm và đồng tình, ủng hộ.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm cơ bản phản ánh được mức độ tín nhiệm của từng cá nhân trong tương quan chung giữa các chức danh tại thời điểm lấy phiếu, có tác dụng thiết thực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Tuy nhiên, đây là công việc hệ trọng, nhạy cảm, chúng ta chưa làm bao giờ, cần hết sức cẩn trọng, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Tại hội nghị lần này, Bộ Chính trị báo cáo T.Ư kết quả thực hiện và kiến nghị chủ trương tiếp tục công việc này thời gian tới.

Tổng bí thư đề nghị T.Ư tập trung thảo luận, khẳng định những mặt làm được, những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung, rút kinh nghiệm, cho ý kiến về những vấn đề cần cân nhắc bổ sung, sửa đổi như về thời điểm lấy phiếu tín nhiệm, đối tượng lấy phiếu, nội dung, hình thức phiếu, quy trình lấy phiếu, việc công khai kết quả phiếu...

Căn cứ vào ý kiến T.Ư, Bộ Chính trị sẽ chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung quy định 165 để tiếp tục tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh, đáp ứng mục tiêu đã đề ra.

Tại hội nghị này, BCH T.Ư cũng bàn về một số nội dung chuẩn bị Đại hội 12 của Đảng, quy chế bầu cử trong Đảng, tổng kết việc thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường...

Về quy chế bầu cử trong Đảng, Ban chấp hành T.Ư đã giao Bộ Chính trị chỉ đạo việc tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện dự thảo quy chế trình T.Ư xem xét, thông qua tại kỳ họp này.

Tổng bí thư đề nghị T.Ư tập trung thảo luận kỹ, tạo sự thống nhất cao về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau; nhấn mạnh yêu cầu quan trọng, cơ bản nhất của quy chế là phải bảo đảm mọi đảng viên thực hiện một cách nghiêm túc, đúng đắn Điều lệ Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, làm cho Đảng thật sự là một tổ chức cách mạng chặt chẽ, kỷ cương, đoàn kết, thống nhất cao.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: TTXVN
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: TTXVN

Về tổng kết việc thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường, Tổng bí thư chỉ rõ thực hiện Hiến pháp 2013, tới đây Quốc hội sẽ sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới nhiều đạo luật, trong đó có Luật Tổ chức chính quyền địa phương, nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền địa phương phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Về chuẩn bị đề cương các văn kiện trình Đại hội 12 của Đảng, Tổng bí thư gợi mở một số vấn đề chủ đề và tư tưởng như đánh giá việc thực hiện các chủ trương lớn, quan trọng đã được Đại hội 11 xác định; Khả năng và mức độ thực hiện mục tiêu tạo nền tảng để đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Việc nhận thức và giải quyết các vấn đề về chính sách xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong từng chính sách, từng bước phát triển; Dự báo những thuận lợi và khó khăn, thời cơ và thách thức, các nhân tố tác động trực tiếp đến sự phát triển của Việt Nam trong thời gian tới; Những nguy cơ mà Đảng đã từng cảnh báo đang diễn biến thế nào; Tình hình tư tưởng, tổ chức, hoạt động của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị; Các nguồn lực và giải pháp để phát huy tốt nhất, thực hiện có hiệu quả nhất các chủ trương, định hướng phát triển đất nước trong những năm sắp tới; Vấn đề độc lập tự chủ và mở rộng, tăng cường hội nhập quốc tế...
Theo TTXVN (Theo TTXVN)
Xem bình luận
Sao không thấy đưa vấn đề phản đối trung quốc xâm phạm lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam trong kỳ họp...
Bình luận có 0 phản hồi

TIN ĐỌC NHIỀU

Đã 3 giờ đồng hồ trôi qua nhưng nhiều người dùng vẫn không thể truy...
Trong lịch sử của Nhà nước Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh đã có...
Chiều 23.9, rất nhiều tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải thông...