Thứ Hai, ngày 21/08/2017 15:30 PM (GMT+7)

Lấy phiếu tín nhiệm cần tiến hành hàng năm

author Thứ Hai, ngày 08/10/2012 10:39 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Đa số ý kiến đề nghị việc lấy phiếu tín nhiệm cần được tiến hành định kỳ hằng năm theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4.

   

Cuối tuần qua, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục chương trình phiên họp thứ 12, với nội dung trọng tâm là cho ý kiến vào tờ trình Quốc hội về Nghị quyết quy trình, thủ tục, cách thức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Nhiều ý kiến đề nghị cần quy định và phân cấp thẩm quyền việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm cho cả Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và các ban của Hội đồng nhân dân nhằm bảo đảm tính khả thi của quy định này, tạo điều kiện để việc lấy phiếu tín nhiệm được tập trung, tránh dàn trải và hình thức. Đa số ý kiến đề nghị việc lấy phiếu tín nhiệm cần được tiến hành định kỳ hằng năm theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4.

Cũng qua thảo luận, đa số ý kiến trong Thường vụ Quốc hội tán thành với quy định của dự thảo Nghị quyết là gắn kết quả lấy phiếu tín nhiệm với quy trình bỏ phiếu tín nhiệm. Theo đó, người 2 năm liên tiếp có trên 50% phiếu tín nhiệm thấp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân sẽ trình Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Đã đến lúc cần chấm dứt sự phân biệt giữa người mua dâm và người...
Trong tất cả các văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về dự án tuyến...
Căn cứ pháp lý quan trọng để Bộ GTVT xây dựng tuyến tránh Cai Lậy...