Thứ Hai, ngày 10/12/2018 23:26 PM (GMT+7)

Nạn nhân và người gây bạo lực gia đình đều phải được tư vấn

authorThuỳ Anh (ghi) Thứ Ba, ngày 07/08/2018 06:01 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Đó là một nội dung đáng chú ý trong Quyết định số 800/QĐ-TTg điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020, được Thủ tướng ký ban hành tháng 7.2018.

   

Mục tiêu 50% các nạn nhân được hỗ trợ

Theo đó, quyết định này điều chỉnh một số mục tiêu. Cụ thể, chiến lược đặt chỉ tiêu vào năm 2020, tỷ lệ biết chữ của nữ trong độ tuổi từ 15 - 60 đạt ngang bằng với nam (98%), trong đó tỷ lệ ở 14 tỉnh có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn đạt 94%, tỷ lệ người dân tộc thiểu số biết chữ đạt 90%.

 nan nhan va nguoi gay bao luc  gia dinh deu phai duoc tu van hinh anh 1

 Nhiều nạn nhân bạo lực gia đình vẫn còn cam chịu. (ảnh minh họa). Ảnh: I.T

Theo nội dụng Quyết định 800/QĐ-TTg, sẽ tăng cường tuyên truyền, giáo dục về giới trên các phương tiện thông tin đại chúng với các hình thức đa dạng, linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng, khu vực, vùng miền; đẩy mạnh truyền thông về bình đẳng giới thông qua mạng lưới thông tin cơ sở.

Phấn đấu hàng tháng có ít nhất 2 chuyên mục tuyên truyền về bình đẳng giới trên hệ thống thông tin cơ sở tại các xã, phường, thị trấn vào năm 2020. Đến năm 2020 ít nhất 50% số nạn nhân của bạo lực gia đình (BLGĐ) được phát hiện được tư vấn về tâm lý, pháp lý, được hỗ trợ và chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở trợ giúp nạn nhân của BLGĐ; đạt 75% số người gây BLGĐ được phát hiện ở mức chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự được tư vấn tại các cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo BLGĐ.

Quyết định cũng sửa đổi, bổ sung một số giải pháp chủ yếu để thực hiện chiến lược. Trong đó có những giải pháp như: Xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiện công tác quy hoạch gắn với công tác bố trí, sử dụng, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nữ cán bộ, công chức, viên chức vào các chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp tại các cơ quan, tổ chức nhà nước với các chỉ tiêu cụ thể và giải pháp khả thi; định kỳ hàng năm tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch.

Hỗ trợ việc nâng cao năng lực cho đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo và các cơ quan dân cử, đặc biệt đối với nữ lãnh đạo trẻ, nữ lãnh đạo là người dân tộc thiểu số.

Thực hiện lồng ghép giới trong các chính sách, chương trình, kế hoạch về giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp; xây dựng cơ sở dữ liệu có tách biệt theo giới tính, độ tuổi, dân tộc ở các cấp học, bậc học.

Liên kết trong phòng chống BLGĐ

Quyết định cũng sửa đổi nhiệm vụ của một số cơ quan như: Bộ LĐTBXH chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổng kết đánh giá chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 và đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn tới đảm bảo phù hợp với pháp luật về bình đẳng giới và thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), Công ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối với phụ nữ (CEDAW) và các cam kết quốc tế có liên quan khác.

 Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng và triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống tội phạm buôn bán người, phòng, chống các hành vi BLGĐ, các hành vi bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em. 

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham gia thực hiện Chiến lược trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao cần tăng cường tính chủ động, bố trí nguồn lực thực hiện; định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược gửi về Bộ LĐTBXH để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Đêm hôm qua, đêm hôm nay và nhiều đêm nữa, tiếng khóc của ba đứa...
Không cho con gái 10 tuổi đi tập văn nghệ, nhưng cô bé "chống lệnh"...
Thấy hai kẻ vừa giật điện thoại của mình ở ngã tư, nữ sinh âm thầm...