Chủ Nhật, ngày 27/05/2018 19:13 PM (GMT+7)

Sẽ phát triển 2 viện hàn lâm có tầm châu Á

author Thứ Ba, ngày 02/04/2013 07:05 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Sẽ tập trung đầu tư phát triển Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, một số viện nghiên cứu đạt trình độ tiên tiến ở châu Á.

   

Chính phủ vừa ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/T.Ư về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Theo chương trình này, sẽ sửa đổi Luật Khoa học và công nghệ và xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành để cụ thể hóa các nội dung đổi mới như đẩy mạnh thực hiện cơ chế đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ và khoán kinh phí theo kết quả đầu ra... Bên cạnh đó, khuyến khích tư nhân thành lập hoặc liên kết với Nhà nước thành lập các quỹ đầu tư mạo hiểm hỗ trợ phát triển công nghệ mới, công nghệ cao.

Chương trình hành động còn nêu rõ, sẽ tập trung đầu tư phát triển Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, 2 đại học quốc gia và một số trường đại học trọng điểm, một số viện nghiên cứu đạt trình độ tiên tiến ở châu Á. Hình thành và phát triển một số mô hình (viện hoặc trung tâm) nghiên cứu tại các vùng kinh tế trọng điểm để phát huy tiềm năng, lợi thế của từng vùng. Tập trung nguồn lực đầu tư và đưa vào hoạt động có hiệu quả 3 khu công nghệ cao Hòa Lạc, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Xây dựng quy hoạch các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng và địa phương.

Về phát triển thị trường khoa học và công nghệ sẽ đầu tư xây dựng các sàn giao dịch công nghệ quốc gia tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng liên thông với hệ thống các trung tâm ứng dụng và chuyển giao công nghệ của các tỉnh, thành phố, kết nối với các sàn giao dịch công nghệ khu vực và thế giới. Bên cạnh đó, xây dựng, thực hiện các giải pháp hỗ trợ phát triển thị trường trong nước, ngăn chặn nhập khẩu các sản phẩm, công nghệ lạc hậu. Xây dựng chính sách thu hút các chuyên gia, nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài, các chuyên gia, nhà khoa học nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ ở Việt Nam.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

UBND xã Ea Yông (huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) khẳng định có việc anh...
"Sau khi các đại biểu và các phương tiện thông tin đại chúng nói...
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình giao Tổ công...