Thứ Ba, ngày 11/12/2018 18:34 PM (GMT+7)

Thảo luận các dự thảo văn kiện trình Đại hội XI

author Thứ Ba, ngày 23/03/2010 09:05 AM (GMT+7)

(Dân Việt) NTNN - Sáng 22-3, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã khai mạc tại Hà Nội, nhằm thảo luận và thông qua các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

   

Các dự thảo văn kiện gồm Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khoá X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng. Hội nghị cũng sẽ thảo luận về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; quyết định về số lượng và phân bổ đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và một số vấn đề khác.

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh, Hội nghị Trung ương lần này có nhiệm vụ thảo luận các dự thảo văn kiện trình Đại hội XI của Đảng để công bố lấy ý kiến đóng góp của Đại hội Đảng bộ các cấp và ý kiến của nhân dân. Đây là một khâu rất quan trọng trong xây dựng Đảng về chính trị - vấn đề cốt tử của Đảng và là nhiệm vụ hàng đầu trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng.

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, Tổng Bí thư nêu rõ, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần này sẽ kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X, nhìn lại 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, 20 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, đánh giá đúng thành tựu, ưu điểm, khuyết điểm và rút ra những bài học thiết thực, trên cơ sở đó đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cơ bản để phát triển đất nước trong 5 năm 2011-2015.

Tại hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng sẽ thảo luận Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng trong khóa X và xem xét, quyết nghị những nội dung đề nghị bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng, để lấy ý kiến đại hội các cấp trước khi trình Đại hội XI của Đảng. Đây là một trong những nội dung đặc biệt quan trọng trong nhiệm vụ xây dựng Đảng về tổ chức...

Hội nghị sẽ làm việc đến ngày 28-3.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Xe ô tô ở Đà Nẵng bị ngập nước dù đang hoạt động hay tắt máy thì...
Hơn 1h ngày 10.12, Công an quận 2, TP.HCM mới hoàn tất việc khám...
Sau khi đeo 13kg vàng xuất hiện trên phố Nguyễn Huệ cổ vũ tuyển...