Thứ Sáu, ngày 14/12/2018 08:49 AM (GMT+7)

Tổng Bí thư: “Nếu không quản lý được, chúng ta dễ thành nô lệ cho Internet"

authorĐình Dương Thứ Năm, ngày 02/08/2018 15:06 PM (GMT+7)

(Dân Việt) Ngày 1.8, đúng dịp kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo (1.8.1930 – 1.8.2018), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với cán bộ chủ chốt của Ban Tuyên giáo Trung ương, nghe báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Đảng về công tác tuyên giáo, từ đầu nhiệm kỳ Khóa XII đến nay và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

   

Tuyên truyền định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề "nóng"

Báo cáo về một số kết quả nổi bật của ngành tuyên giáo kể từ sau Đại hội lần thứ 12 của Đảng cũng như ý kiến phát biểu của các đại biểu tại buổi làm việc đều khẳng định, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có những diễn biến mới, nhanh chóng, phức tạp, Ban Tuyên giáo Trung ương và ngành tuyên giáo cả nước đã nỗ lực phấn đấu, đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào thành công chung của đất nước.

Trong đó, công tác tuyên giáo từ Trung ương đến cơ sở đã tham gia tích cực và có hiệu quả cao các hoạt động phục vụ Đại hội Đảng. Đã tổ chức việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp.

Công tác tuyên giáo đã bám sát để tuyên truyền kịp thời các hoạt động của Đảng và Nhà nước, các ngành và địa phương; tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề "nóng", nổi cộm và bức xúc trong xã hội. Tổ chức công tác đấu tranh về quan điểm nhằm uốn nắn các nhận thức lệch lạc và đặc biệt là phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ đường lối của Đảng và các chủ trương lớn của Nhà nước.

 tong bi thu: “neu khong quan ly duoc, chung ta de thanh no le cho internet" hinh anh 1

Tổng Bí thư làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: TTXVN

Đổi mới công tác tuyên truyền, để dân tự thấy, tự làm

Phát biểu kết luận buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhất trí với những nội dung Báo cáo, nhất là những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Ban Tuyên giáo Trung ương nói riêng và ngành Tuyên giáo nói chung trong thời gian tới. Tổng Bí thư cũng đánh giá cao những ý kiến góp ý của các đồng chí dự họp. Tổng Bí thư ghi nhận những thành tích mà ngành Tuyên giáo đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời cũng lưu ý không được chủ quan, thỏa mãn.

Tổng Bí thư nêu vấn đề: Công tác nghiên cứu lý luận, giáo dục lý luận, truyền bá lý luận phải chăng chúng ta chưa quan tâm đúng mức? Đây là vấn đề cơ bản, quan trọng, quyết định việc định hướng tư tưởng chính trị của chúng ta, đó là lý luận Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, định hướng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta. Vấn đề quan trọng là làm sao để kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng và việc đầu tiên của Ban Tuyên giáo Trung ương và ngành Tuyên giáo là xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng.  

Tổng Bí thư cũng cho rằng, công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là báo chí có nhiều cố gắng, rất phong phú, nhưng thông tin tuyên truyền miệng còn hạn chế. Bên cạnh đó, việc đấu tranh tư tưởng, phê phán bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch có kết quả nhưng còn thiếu sắc bén.

Trước những yêu cầu trong tình hình mới, Tổng Bí thư yêu cầu ngành Tuyên giáo trong thời gian sắp tới cần làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng. Làm tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng chính là phải kiên quyết bảo vệ con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn; luôn luôn kiên định chủ nghĩa Mác - Lê nin, coi chủ nghĩa Mác -Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng; không dao động về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, đấu tranh để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đó là bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng.

Tổng Bí thư yêu cầu, cần chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, chính trị, dư luận xã hội, đổi mới công tác tuyên truyền, góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân. Phải hiểu được, phải chia sẻ và đưa được tư tưởng vào một cách nhuần nhuyễn để dân tự thấy, tự làm, tự hành động. Công tác tư tưởng, công tác Tuyên giáo phải luôn luôn đổi mới, không sáo mòn, cần phải được triển khai bằng nhiều kênh thông tin phong phú, đa dạng, hiện đại.

Muốn vậy ngành Tuyên giáo phải chiếm lĩnh được "trận địa" tư tưởng, không bị động, bất ngờ; phải chủ động cung cấp thông tin, nhất là những thông tin chính thống, thông tin định hướng, dẫn dắt, gợi mở nhằm tạo sự đồng thuận cao trong Đảng, trong Nhà nước, trong nhân dân; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường niềm tin và sự đoàn kết, nhân tố bảo đảm mọi thắng lợi của chúng ta. Các binh chủng làm công tác tư tưởng phải hướng vào mục tiêu này. Bác Hồ đã nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công” – đây là triết lý, đây cũng là yêu cầu rất cao. Phải làm sao nắm được tâm tư, tình cảm của nhân dân để kịp thời giải thích cho có sức thuyết phục. Phải nghiên cứu thế nào cho chính xác để nắm được tâm tư của dân, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư yêu cầu, cần đẩy mạnh hơn nữa cuộc đấu tranh tư tưởng, phản bác các quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc đường lối, quan điểm, bản chất cách mạng của Đảng ta.

Cần có đội ngũ làm công tác Tuyên giáo rất bản lĩnh, kiên cường, trí tuệ

Để thực hiện được những nhiệm vụ trên, theo Tổng Bí thư, cần có đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo rất bản lĩnh, kiên cường, trí tuệ và phương pháp công tác khoa học. Phải nói được, làm được, thuyết phục được, không bị cám dỗ, mua chuộc. Phương pháp phải dân chủ, chân thành, không được gò ép, áp đặt, mệnh lệnh; phải có sự tinh tế, đi vào lòng người. Các cấp ủy, chính quyền phải có trách nhiệm, không được “khoán trắng” cho ngành Tuyên giáo, tạo mọi điều kiện để nắm lấy binh chủng này.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu, cần quan tâm hơn nữa tới lĩnh vực mạng trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 để làm sao nhanh hơn, sắc bén hơn, kịp thời hơn, hiệu quả hơn. Với sự phát triển mạnh của kỹ thuật và mạng internet, nếu không quản lý được thì chúng ta dễ trở thành nô lệ cho nó. Mặt tích cực của khoa học công nghệ thì ai cũng nhìn rõ và thấy rất cần thiết, thậm chí phải tận dụng tối đa, nhưng mặt trái của nó, nếu không nhận thức rõ thì những thông tin xấu, độc trên mạng nhiễm vào chúng ta lúc nào không hay, tác động vào tư tưởng. Như chúng ta đã biết, lĩnh vực tư tưởng vốn rất nhạy bén. Xu hướng của dư luận lại thường thích những thông tin lạ, mới, “giật gân”, có vẻ “hấp dẫn”, chứ không phải lúc nào cũng nghe thông tin chính thống.

Liên quan tới vấn đề quy hoạch báo chí, Tổng Bí thư cho rằng, cần đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, nếu vướng gì cần bàn bạc kỹ. Quy hoạch không phải chỉ sắp xếp cho gọn lại mà quy hoạch để quản lý cho tốt, định hướng cho tốt, phát huy tốt.

Tổng Bí thư tin tưởng, với truyền thống 88 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng, trong thời gian tới, cùng với sinh lực và khí thế mới, toàn ngành Tuyên giáo của chúng ta - những chiến sĩ xung kích, đội quân rất tin cậy trên mặt trận tư tưởng của Đảng sẽ tiếp tục gặt hái được những thành tựu to lớn, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Qua hình ảnh camera an ninh ghi lại, cơ quan chức năng xác định,...
Ngôi nhà 3 tầng của ông Park trong khu nhà chuyên gia ở Mỹ Đình (Hà...
Vụ va chạm khiến cho chị D bị ngã xuống đường. Bất ngờ một chiếc xe...