Thứ Tư, ngày 24/10/2018 06:03 AM (GMT+7)

T.Ư Hội NDVN triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI)

author Thứ Tư, ngày 02/05/2012 05:32 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Đảng ủy cơ quan T.Ư Hội NDVN vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

   

Theo đó, Đảng ủy cơ quan phối hợp cùng Đảng đoàn chỉ đạo, triển khai phổ biến, quán triệt Nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của T.Ư và Đảng ủy khối về thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 cho đảng viên và quần chúng trong cơ quan; tiến hành kiểm điểm các tập thể, cá nhân.

Việc kiểm điểm tập trung vào 3 nội dung: Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Cách thức tiến hành gồm 3 bước: Tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến và lấy ý kiến góp ý trước khi kiểm điểm; tiếp thu ý kiến, xây dựng báo cáo kiểm điểm, tiến hành kiểm điểm; báo cáo việc kiểm điểm, tiếp thu ý kiến và thông báo kết quả kiểm điểm. Các nội dung tiến hành từ tháng 7, kết thúc trước 10.12.2012.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

15h 14 phút chiều nay, sau khi Quốc hội công bố kết quả bầu Chủ...
Anh thợ điện đem 100USD vào tiệm vàng đổi tiền Việt (lấy gần 2,3...
10 giờ 30 phút, đại biểu Bùi Văn Cường (Gia Lai), Trưởng Ban kiểm...