“Bằng đỏ vác cuốc ra đồng”

Xã hội
Sở Nội vụ Hà Nội nói họ sẵn sàng đối thoại với các thí sinh trượt công chức sau khi dư luận tròn mắt trước kết quả kỳ thi tuyển công chức thành phố năm 2015.
Tâm điểm & Bình luận

“Bằng đỏ vác cuốc ra đồng”

“Bang do vac cuoc ra dong” Sở Nội vụ Hà Nội nói họ sẵn sàng đối thoại với các thí sinh trượt công chức sau khi dư luận tròn mắt trước kết quả kỳ thi tuyển công chức thành phố năm 2015.

Tin mới nhất