Đăk Nông: Ban Dân tộc được biểu dương

Đang nóng, đừng bỏ lỡ!
Nam moi, dac san troi cho!
Nấm mối, đặc sản trời cho!
San Nguyễn 10:17 - 07 tháng 3, 2014

Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông vừa được Giám đốc Công an tỉnh Đăk Nông biểu dương và trao giấy khen trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2013”.

Những năm qua, Ban Dân tộc tỉnh đã xác định rõ việc xây dựng phong trào là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của đơn vị.

Hằng năm, Ban Dân tộc tỉnh đã chỉ đạo cho phòng chuyên môn xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào gắn với chương trình công tác của cơ quan, với việc mỗi cán bộ, đảng viên của cơ quan nêu cao tự giác, tham gia thực hiện và tuyên truyền, giáo dục, vận động người có uy tín, già làng, trưởng bản trong đồng bào DTTS, gia đình và nhân dân cùng tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Qua đó, tình hình an ninh trật tự của cơ quan đơn vị và vùng đồng bào DTTS cơ bản đã được đảm bảo.
BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN