Đề nghị hủy bỏ công văn về tổ chức tang lễ cán bộ, công chức

18:31 - 28 tháng 2, 2013

Dân Việt - Qua kiểm tra, Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thấy sự thiếu thống nhất, đồng bộ trong hệ thống các quy chuẩn về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.

Ngày 28.2, ông Lê Hồng Sơn - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) cho biết, Cục vừa ra văn bản đề nghị Bộ VHTT&DL hủy công văn số 242. Công văn 242 được Bộ VHTT&DL ban hành ngày 22.1.2013 làm rõ một số nội dung tại Nghị định 105/2012 về tổ chức tang lễ cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên qua kiểm tra, Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thấy sự thiếu thống nhất, đồng bộ trong hệ thống các quy chuẩn của Đảng và Nhà nước về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.

Trong Nghị định số 105 quy định rõ số lượng vòng hoa luân chuyển, các đoàn đến viếng không mang vòng hoa, không rắc vàng mã... trong quá trình đưa tang từ nhà tang lễ hoặc gia đình đến nơi an táng. Trong khi đó nội dung công văn 242 lại thể hiện bằng các cụm từ như: Các đối tượng khác như cá nhân, nhân thân của người từ trần có thể dùng vòng hoa hoặc lẵng hoa, bó hoa viếng tại các lễ tang cán bộ, công chức, viên chức. Trong quá trình đưa tang hạn chế việc rắc vàng mã và khuyến khích không rắc vàng mã.

Theo ông Lê Hồng Sơn, nội dung công văn số 242 tuy khác với nội dung quy định tại Nghị định 105 của Chính phủ nhưng đã tiếp cận gần, phù hợp với các định hướng theo kết luận của Bộ Chính trị (thông báo số 19). Trên cơ sở đó, Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đề nghị: Việc Bộ VHTT&DL tự kiểm tra, xử lý hủy bỏ Công văn số 242 là cần thiết theo quy định của Chính phủ và Quốc hội – Trường hợp này cần phải ban hành Thông tư của Bộ VHTT&DL để hướng dẫn thi hành quy định của Chính phủ cho phù hợp với chủ trương, định hướng của Bộ Chính trị tại Thông báo kết luận số 19 thì mới đảm bảo tính hợp pháp, tính thống nhất...

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN