Thứ Năm, ngày 22/11/2018 01:06 AM (GMT+7)

Điều kiện được hưởng chế độ theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg

authorP.V (Theo luatduonggia.vn) Thứ Năm, ngày 08/11/2018 10:14 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Đối tượng được hưởng chính sách theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg. Chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

   

Câu hỏi:

Những người lính tàu chiến hải quân, nhập ngũ năm 1984 và xuất ngũ năm 1988, tại một đơn vị tàu chiến đóng quân ở quân cảng thuộc huyện Thủy Nguyên – Hải Phòng nhưng địa bàn hoạt động là các huyện hải đảo biên giới trên biển phía bắc. Đơn vị tàu chiến đi trực chiến, nằm trực chiến ở các huyện hải đảo biên giới phía Bắc cũng như đi tuần tra biên giới hải đảo và xua đuổi truy bắt tàu cá trung quốc xâm phạm lãnh hải của tổ quốc. Vậy đơn vị tàu chiến có phải là đơn vị chiến đấu không? Và những người lính có thuộc diện hưởng chế độ theo quyết định 62 của thủ tướng chính phủ không? Có đều thuộc diện hưởng theo Điều 2. Đối tượng áp dụng?

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Điều 2 Quyết định 62/2011/QĐ -TTg của Thủ tướng chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc quy định về đối tượng áp dụng thì:

“1. Quyết định này áp dụng đối với các đối tượng sau đây:

a) Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân, nhập ngũ, tuyển dụng sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, có dưới 20 năm phục vụ trong quân đội, công an, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (bao gồm cả số đi lao động hợp tác quốc tế về phục viên, xuất ngũ, thôi việc) trước ngày 01 tháng 4 năm 2000 hoặc chuyển ngành sau đó thôi việc trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 hoặc thương binh nặng đang điều dưỡng tại các đoàn điều dưỡng thương binh, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh hàng tháng;

b) Công nhân viên chức quốc phòng, công nhân viên chức công an, công nhân viên chức nhà nước, chuyên gia các ngành (gọi chung là cán bộ, công nhân viên chức) trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đã thôi việc trước ngày 01 tháng 01 năm 1995, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hàng tháng;

c) Cán bộ xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cán bộ xã) trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đã thôi việc, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hàng tháng;

d) Dân quân tự vệ, công an xã do chính quyền cấp xã tổ chức và quản lý (bao gồm cả thôn, ấp thuộc các xã biên giới) trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đã về gia đình, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hàng tháng;

đ) Thanh niên xung phong tập trung sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đã về gia đình, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hàng tháng.

2. Quyết định này không áp dụng đối với các đối tượng sau đây:

a) Đối tượng không đủ điều kiện quy định tại điểm a, b, c, d và đ khoản 1 Điều này;

b) Đối tượng đang hưởng chế độ hưu trí hoặc đang công tác hưởng lương từ ngân sách nhà nước có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (trừ cán bộ xã đã nghỉ hưu hoặc đang công tác nhưng không được tính nối thời gian phục vụ trong quân đội, công an, cơ yếu để tính hưởng chế độ bảo hiểm xã hội khi thôi công tác ở xã) hoặc đang hưởng chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh hàng tháng;

c) Đào ngũ, đầu hàng, phản bội, chiêu hồi;

d) Vi phạm pháp luật đang chấp hành án tù giam, tù chung thân hoặc đã bị kết án về một trong các tội về xâm phạm an ninh quốc gia mà chưa được xóa án tích; bị tước danh hiệu quân nhân, danh hiệu công an nhân dân, danh hiệu dân quân tự vệ; bị buộc thôi việc;

đ) Xuất cảnh trái phép, đang định cư ở nước ngoài bất hợp pháp hoặc bị tòa án tuyên bố là mất tích;

e) Quân nhân, công an nhân dân, thanh niên xung phong, nhập ngũ, tuyển dụng hoặc tham gia lực lượng thanh niên xung phong trước ngày 30 tháng 4 năm 1975;

g) Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này đã từ trần nhưng không còn vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi; bố đẻ, mẹ đẻ hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp.”

Như vây, nếu bạn là quân nhân theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này và không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều này thì bạn thuộc đối tượng được hưởng các chế độ ưu đãi theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg này.

Tuy nhiên, để được hưởng chế độ trợ cấp thì cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

Theo quy định tại Điều 3 Quyết định 62/2011/QĐ -TTg của Thủ tướng chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đã quy định về địa bàn, thời gian xảy ra chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế như sau:

“1. Trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc là trực tiếp làm nhiệm vụ chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, làm nhiệm vụ truy quét Ful rô ở Tây Nguyên trong địa bàn và thời gian quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này.

2. Địa bàn xảy ra chiến sự trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc là các huyện thuộc biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, gồm cả các huyện đảo biên giới và khu vực Hoàng Sa, Trường Sa, DK1; các tỉnh Tây Nguyên và các địa bàn phụ cận có xảy ra chiến sự. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định các địa bàn phụ cận có xảy ra chiến sự.

3. Thời gian xảy ra chiến sự trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế được xác định như sau:

a) Ở biên giới Tây Nam từ tháng 5.1975 đến ngày 7.1.1979;

b) Ở biên giới phía Bắc từ tháng 2.1979 đến ngày 31.12.1988;

c) Truy quét Ful rô từ tháng 5.1975 đến tháng 12.1992;

d) Làm nhiệm vụ giúp bạn Lào từ tháng 5.1975 đến ngày 31.12.1988;

đ) Làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a từ tháng 1.1979 đến ngày 31.8.1989.

Thời gian làm nhiệm vụ quốc tế đối với một số đơn vị làm nhiệm vụ đặc biệt của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định" 

Từ căn cứ trên cho thấy, bạn có thể được hưởng chế độ trợ cấp khi đáp ứng các điều kiện trên. Theo trình bày của bạn thì:

– Bạn trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu ở biên giới phía Bắc

– Địa bàn xảy ra chiến sự trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc là các huyện đảo biên giới phía bắc.

– Ở biên giới phía Bắc từ năm 1984 đến năm 1988. Từ trình bày trên của ông, xét thấy ông đáp ứng đủ điều kiện được hưởng trợ cấp theo Quyết định 62 của thủ tướng chính phủ.

Do đó, việc đơn vị tàu chiến của phải là đơn vị chiến đấu hay không? Không quyết định tới việc bạn có được hưởng trợ cấp theo Quyết định 62/2011/QĐ- TTg của thủ tướng chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Những người lính khác, cùng tàu chiến của bạn cũng vậy chỉ cần họ thuộc đối tượng áp dụng theo quy định tại Điều 2 và điều kiện được hưởng theo quy định tại Điều 3 của Quyết định này.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Con phố dự kiến mang tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô- người hiến tặng...
Một thiếu nữ người Mông được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ...
Chiều 20.11, tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn...