Thứ Hai, ngày 25/09/2017 16:49 PM (GMT+7)

Hà Nội: Triển khai thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

authorPV Thứ Bảy, ngày 18/06/2016 08:00 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Để thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, ngày 26.4.2013, của Thủ tướng Chính phủ, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 153/KH-UBND về việc triển khai thực hiện về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội.

   

Theo đó UBND Thành phố đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về nội dung của Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 1.7.2013 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg; Tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác chính sách người có công ở các sở, ban, ngành liên quan, các quận, huyện, thị xã về hỗ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định; Tổng hợp, phê duyệt ngân sách người có công được hỗ trợ về nhà ở. Thiết kế các mẫu nhà ở điển hình, lập dự toán kinh phí đầu tư xây dựng để phổ biến, giới thiệu cho các hộ gia đình tham khảo, nghiên cứu, áp dụng để xây dựng nhà ở.

UBND Thành phố đã giao Sở Xây dựng là cơ quan thường trực, có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành liên quan thẩm định, xét duyệt và trình UBND Thành phố Quyết định cụ thể các trường hợp gia đình người có công được hỗ trợ xây mới hoặc sửa nhà theo quyết định của pháp luật; Tổ chức công tác tập huấn cho cán bộ làm công tác ở các sở, ngành liên quan, các quận, huyện, thị xã; Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai đúng phần công việc được phân công, đảm bảo thời gian, tiến độ thực hiện.

Thành phố đã tổ chức tập huấn cho các cán bộ làm chính sách người có công về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg; đối với UBND các quận, huyện, thị xã phải hoàn thành công tác tuyên truyền, huấn luyện trên địa bàn; phấn đấu thực hiện hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình có công với cách mạng trong danh sách UBND Thành phố đã báo cáo Đoàn Giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2012.

Đối với các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg có trách nhiệm tuân thủ và thực hiện đúng quy định của pháp luật về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở; chủ động kê khai và cung cấp đủ tư liệu cần thiết theo quy định để các cơ quan hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chế độ chính sách hỗ trợ đúng đối tượng, đúng chế độ và thời gian quy định.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Theo người dân quanh phường Phương Đông, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng...
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đặng Cương (huyện An Dương, Hải Phòng)...
Trước khi xảy ra sự việc đau lòng, người vợ từng nhiều lần đánh...