Thứ Tư, ngày 23/01/2019 08:47 AM (GMT+7)

Trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất

authorLê Chiên (ghi) Thứ Ba, ngày 14/04/2015 09:28 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Mới đây Nhà nước đã quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất cho một số trường hợp ở vùng khó khăn khi đất được cấp không đúng thẩm quyền. Đề nghị cho biết cụ thể trường hợp nào được miễn, giảm và cụ thể miễn, giảm bao nhiêu?

   

Luật sư Nguyễn Anh Tuấn, Công ty Luật Hồng Bách trả lời:

Ngày 3.4.2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 11/2015/QĐ-TTg về miễn, giảm tiền sử dụng đất (SDĐ) đối với một số đối tượng. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1.6.2015.

Theo Điều 2 của quyết định này thì các đối tượng sau được miễn, giảm tiền SDĐ:

1. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở có nguồn gốc được giao (cấp) không đúng thẩm quyền trước ngày 15.10.1993 quy định tại điểm c khoản 1 Điều 8 Nghị định 45/2014/NĐ-CP tại địa bàn có điều kiện kinh tế -xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, gồm:

a) Đất được Nhà nước giao hoặc cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuê quản lý, sử dụng nhưng cơ quan, tổ chức, đơn vị đã phân (cấp) không đúng thẩm quyền cho cán bộ, công nhân viên, người lao động của cơ quan, tổ chức, đơn vị làm nhà ở.

b) Đất do người đứng đầu điểm dân cư, Ủy ban nhân dân cấp xã giao (cấp) không đúng thẩm quyền cho hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở.

Trong đó, danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế -xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo theo quy định tại các quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Thời điểm áp dụng danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo theo quy định tại quyết định của Thủ tướng Chính phủ tại các thời kỳ để miễn, giảm tiền SDĐ là thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác có liên quan.

Mức miễn giảm được quy định tại Điều 4 của quyết định này, cụ thể:

a) Miễn tiền SDĐ trong hạn mức giao đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại địa bàn có điều kiện kinh tế -xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo.

b) Giảm 50% tiền SDĐ theo mức thu quy định tại điểm c khoản 1 Điều 8 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP trong hạn mức giao đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại địa bàn có điều kiện kinh tế -xã hội khó khăn.

Đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở (nếu có) thì hộ gia đình, cá nhân nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 8 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Mỗi dịp Giáng sinh (Noel) về người ta lại dành tặng cho cha mẹ,...