Chủ đề nóng

bắc quang

  • Nuôi nhím rất dễ

    Nuôi nhím rất dễ

    (Dân Việt) - Có lẽ ở Việt Nam, nghề nuôi nhím được bắt đầu khởi sự ở “Trung tâm Nghiên cứu khoa học và sản xuất lâm nghiệp vùng Tây Bắc” từ những năm 90 của thế kỷ trước.