Chủ đề nóng

bác sĩ chăm sóc

  • Dịch vụ cấp nước sôi có làm tăng nguy cơ lây nhiễm Covid-19?

    Dịch vụ cấp nước sôi có làm tăng nguy cơ lây nhiễm Covid-19?

    Nhiều người từng chăm sóc bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho rằng, dịch vụ cung cấp nước sôi không thực sự tiện lợi, nhiều bất cập. Sau vụ việc nhân viên Công ty Trường Sinh nhiễm Covid-19, bệnh viện này đã dừng dịch vụ cung cấp, đổi nước sôi.
  • Dịch vụ cấp nước sôi có làm tăng nguy cơ lây nhiễm Covid-19?

    Dịch vụ cấp nước sôi có làm tăng nguy cơ lây nhiễm Covid-19?

    Nhiều người từng chăm sóc bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho rằng, dịch vụ cung cấp nước sôi không thực sự tiện lợi, nhiều bất cập. Sau vụ việc nhân viên Công ty Trường Sinh nhiễm Covid-19, bệnh viện này đã dừng dịch vụ cung cấp, đổi nước sôi.