Chủ đề nóng

Bám sát dân để giúp chống tái nghèo

  • Bám sát dân để giúp chống tái nghèo

    Bám sát dân để giúp chống tái nghèo

    “Chúng tôi xác định chống tái nghèo là nhiệm vụ cấp bách”. Đó là khẳng định của ông Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch UBND TP.Sơn La (tỉnh Sơn La)- nơi chỉ còn tỷ lệ hộ nghèo dưới 1,5% - kết quả của một quá trình nỗ lực rất lớn của chính quyền địa phương.