Chủ đề nóng

bảo hộ người trồng mía

  • Nông dân trồng mía ở Sơn La yên tâm nhờ có “bảo hộ”

    Nông dân trồng mía ở Sơn La yên tâm nhờ có “bảo hộ”

    Nhờ có sự “bảo hộ” của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (gọi tắt là Công ty) hàng ngàn hộ dân ở Sơn La yên tâm đầu tư thâm canh, tăng năng suất, chất lượng nương mía của gia đình. Đời sống, thu nhập của nông dân trồng mía cũng nhờ đó mà ngày càng cải thiện, nâng cao. Nhiều hộ đã thoát nghèo, ổn định cuộc sống nhờ mía.