Chủ đề nóng

Bế mạc Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị

Thứ sáu, ngày 22/08/2014 12:03 PM (GMT+7)
Aa Aa+
Chiều 21.8, tại TP.HCM, Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng và thảo luận, đóng góp ý kiến về Dự thảo hướng dẫn thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.
Bình luận 0
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng) Ngô Xuân Lịch cùng hơn 450 đại biểu là các Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Phó Bí thư, Trưởng ban Tổ chức các tỉnh, thành ủy; lãnh đạo các Bộ, ban ngành Trung ương, Tổng công ty nhà nước...
Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe phổ biến, nghiên cứu, thảo luận, quán triệt các yêu cầu, nội dung công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nêu tại Chỉ thị của Bộ Chính trị; thảo luận về phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện Chỉ thị được nêu tại Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Đồng thời, với nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc cụ thể hóa nguyên tắc tập trung dân chủ trong bầu cử và giới thiệu cán bộ ứng cử của Đảng, các đại biểu đã dành thời gian nghiên cứu, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào dự thảo hướng dẫn thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa cho biết Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị đặt yêu cầu cao và đòi hỏi rất cao đối với các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng.

Chỉ thị cũng đặt yêu cầu cao đối với công tác nhân sự cấp ủy, phải thực hiện đúng quy chế, quy trình, trên cơ sở quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ; phải tiến hành theo quy hoạch cán bộ và đồng thời với chuẩn bị nhân sự lãnh đạo hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ tới và nhân sự lãnh đạo cấp ủy ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV của các tỉnh, thành phố.

Kết luận một số nội dung cần tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy nhằm thực hiện tốt các yêu cầu, chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Chỉ thị 36-CT/TW, bảo đảm sự thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa nhấn mạnh các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức tốt việc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị; căn cứ Chỉ thị, các hướng dẫn của Trung ương và của cấp trên trực tiếp để chỉ đạo xây dựng kế hoạch về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, bảo đảm thực hiện thắng lợi các yêu cầu, nội dung của Chỉ thị đề ra.

Việc quán triệt Chỉ thị phải đảm bảo để đảng viên trong toàn Đảng nắm vững, hiểu rõ, thực hiện đúng Chỉ thị và thực hiện thống nhất từ cơ sở đến các cấp ủy trực thuộc Trung ương.

Theo ông Tô Huy Rứa, các cấp ủy cần căn cứ Chỉ thị của Bộ Chính trị, các hướng dẫn của Trung ương, đặc điểm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị để quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; trong đó chú ý quán triệt, thưc hiện tốt một số chủ trương như bố trí Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch hội đồng nhân dân các cấp và mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch ủy ban nhân dân ở cấp huyện, cấp xã đối với những nơi có đủ điều kiện; bố trí Bí thư cấp ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân, Chánh án tòa án nhân dân, Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân và cán bộ lãnh đạo cấp trưởng ngành công an, thanh tra, tài chính, thuế, hải quan ở cấp tỉnh và cấp huyện không là người địa phương; thực hiện chủ trương Bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương trở lên không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp ở một địa phương, đơn vị, đồng thời phấn đấu thực hiện chủ trương này ở cấp xã.

Mặt khác, quán triệt và làm tốt công tác tư tưởng về độ tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và độ tuổi giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh lãnh đạo hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021; các cấp ủy trực thuộc Trung ương dừng việc bổ sung cấp ủy viên và ủy viên ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015 từ tháng 1/2015.

Để bảo đảm sự thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng cần lãnh đạo chuẩn bị tốt Báo cáo chính trị của Đảng bộ và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy; đồng thời tổ chức tốt việc thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của Đại hội Đảng bộ cấp trên và của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng yêu cầu lãnh đạo công tác nhân sự cấp ủy chặt chẽ, đúng quy chế, quy trình, đảm bảo phát huy dân chủ trong phát hiện, giới thiệu và giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương trong lựa chọn, bầu cử cấp ủy, nhằm xây dựng Ban chấp hành đảng bộ các cấp thực sự tiêu biểu, có lập trường tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo hoàn thành thắng lợi nghị quyết của Đại hội Đảng bộ các cấp và nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Ông Tô Huy Rứa lưu ý các cấp ủy lãnh đạo công tác tổ chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp chặt chẽ, đúng nguyên tắc và tiến hành đồng thời với lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; làm tốt công tác tư tưởng trong đảng bộ và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân.

Song song với lãnh đạo công tác chuẩn bị đại hội, các cấp ủy cần đẩy mạnh lãnh đạo các nhiệm vụ về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, trật tự an toàn xẫ hội, đảm đảm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010-2015 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã đề ra.

Căn cứ vào công tác chuẩn bị và kế hoạch tổ chức đại hội, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa đề nghị các Tỉnh ủy, Thành ủy đăng ký thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp mình trong quý 2/2015, để sắp xếp lịch tổ chức Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Trung ương, phù hợp với sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tại Hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa tin tưởng với sự chỉ đạo sáng suốt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tinh thần cách mạng của các cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng và sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của các cấp ủy, tổ chức đảng, Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp.
(Theo Vietnam+)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem