Chủ đề nóng

Bình Vọng

  • Nét đẹp "công viên làng" ở Bình Vọng

    Nét đẹp "công viên làng" ở Bình Vọng

    Bình Vọng là một ngôi làng cổ, đất hiếu học của huyện Thường Tín, Hà Nội. Từ xa xưa, đình làng, chùa làng và khu vực cầu ao đã tạo thành một khu vực sinh hoạt cộng đồng không thể xâm phạm.