Chủ đề nóng

Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông ThônLãng phí nguồn phụ phẩm ca cao

  • Lãng phí nguồn phụ phẩm ca cao

    Lãng phí nguồn phụ phẩm ca cao

    Các phụ phẩm từ trái ca cao như cơm nhầy, vỏ trái… chiếm đến 60% sản lượng ca cao cả nước chưa được chế biến, sử dụng, gây lãng phí rất lớn trong ngành ca cao hiện nay.