Chủ đề nóng

chống phá

  • Vượt “bão lớn” ra khơi
    (Dân Việt) - Ngành thủy sản Việt Nam bắt đầu xuất khẩu vào Mỹ từ năm 1994 với giá trị ban đầu chỉ 6 triệu USD, rồi từ đó VN nhanh chóng trở thành một trong những quốc gia cung cấp thủy sản lớn nhất cho nước này.