Chủ đề nóng

"Bài trừ" linh vật ngoại lai

  • Phía sau chuyện "dẹp loạn" sư tử đá

    Phía sau chuyện "dẹp loạn" sư tử đá

    Không ai phủ nhận tính tích cực trong việc di dời những con sư tử đá có nguồn gốc ngoại lai ra khỏi nơi thờ tự. Nhưng phía sau cuộc “dẹp loạn” hào hứng ấy, chúng ta đang phải giải quyết những vấn đề gì? Và xa hơn, chừng đó đã đủ để giải quyết tận gốc câu chuyện mà dư luận gọi bằng cụm từ “xâm lăng văn hóa”?