Chủ đề nóng

Đại học FPT cho đóng học phí bằng bitcoin

  • Đại học FPT lý giải việc cho đóng học phí bằng "tiền ảo" bitcoin

    Đại học FPT lý giải việc cho đóng học phí bằng "tiền ảo" bitcoin

    Rủi ro trượt giá, sinh viên đóng học bằng bitcoin giả, chưa có khung pháp lý bảo vệ là những vấn đề được các chuyên gia đặt ra xung quanh câu chuyện Đại học (ĐH) FPT tuyên bố sẽ chấp nhận cho sinh viên đóng học phí bằng bitcoin - đơn vị tiền ảo có khối lượng giao dịch lớn nhất trên thị trường.