Chủ đề nóng

Kỳ vọng 2019

  • Thành tựu lớn nhưng không được ngủ quên trên vòng nguyệt quế

    Thành tựu lớn nhưng không được ngủ quên trên vòng nguyệt quế

    Những thành tựu đạt được trong năm 2018 về chính trị, kinh tế đã khiến nhân dân có cơ sở để củng cố niềm tin vào Đảng và Chính phủ hơn lúc nào hết. Nhưng năm 2019 phía trước vẫn còn ngổn ngang những thách thức phải vượt qua nếu không muốn bị tụt hậu xa hơn nữa khi các nước hàng xóm cũng có những tiến bộ rất đáng nể.