Chủ đề nóng

chủ vườn cao su ở vùng Đông Nam Bộ

  • Cao su và cuộc thí nghiệm khổng lồ mạo hiểm, dân gánh rủi ro

    Cao su và cuộc thí nghiệm khổng lồ mạo hiểm, dân gánh rủi ro

    Đến nay, cây cao su đã có mặt ở các tỉnh miền núi phía Bắc gần 10 năm, song vẫn chưa hề có đánh giá về hiệu quả kinh tế của loài cây đỏng đảnh này. Các chuyên gia cho rằng, việc trồng cao su ở phía Bắc là một cuộc thí nghiệm khổng lồ và mạo hiểm, trong đó người nông dân gánh phần rủi ro cao nhất.