Chủ đề nóng

Chủtịch Nguyễn Thành Phong

  • Chủ tịch Nguyễn Thành Phong: “Truy đến cùng những người không hoàn thành nhiệm vụ”

    Chủ tịch Nguyễn Thành Phong: “Truy đến cùng những người không hoàn thành nhiệm vụ”

    “Cơ quan chức năng cần có giải pháp, phương án tổ chức, sắp xếp lại vỉa hè một cách hợp lý, rõ ràng, minh bạch. Đề nghị các lực lượng ký kết hợp tác trong công tác chỉnh trang đô thị. Trong công tác này, cấp trên giao chỉ tiêu cụ thể cho cấp dưới và truy trách nhiệm đến cùng những cá nhân, tập thể không hoàn thành nhiệm vụ”, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo.