Chủ đề nóng

cô gái ở Long Biên trốn cách ly

  • Trốn cách ly dịch Covid-19, khi nào khởi tố hình sự?

    Trốn cách ly dịch Covid-19, khi nào khởi tố hình sự?

    Nhiều trường hợp cách ly dịch Covid-19 đã trốn, không chấp hành, mới nhất là cô gái ở Long Biên trốn cách ly ra sân bay Nội Bài để sang Anh. Luật sư cho rằng việc phạt tiền cô gái ở Long Biên là nhẹ, chưa đủ răn đe đối với các trường hợp tương tự.