Chủ đề nóng

Cơm tẻ là mẹ ruột

  • Vì sao người Việt gọi cơm tẻ là mẹ ruột?

    Vì sao người Việt gọi cơm tẻ là mẹ ruột?

    Với người Việt, sự ăn đứng đầu trong nếp ăn, mặc, ở mà bữa ăn thì không thể thiếu cơm, nguồn lương thực quen thuộc. Nhưng nếu mất mùa, thì những ngô, khoai, sắn là cứu cánh.