Chủ đề nóng

Công ty CTS

  • Doanh nghiệp làm dự án 8B Lê Trực tố MBB xúc phạm dẫn tới phá sản

    Doanh nghiệp làm dự án 8B Lê Trực tố MBB xúc phạm dẫn tới phá sản

    Công ty CP tích hợp hệ thống CTS vừa mới gửi văn bản cầu cứu tới toà án nhân dân quận Đống Đa, TP.Hà Nội về việc kiến nghị hỗ trợ giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình hợp tác tài chính ngân hàng và xử lý tài sản đảm bảo. Trong đó, Công ty CTS “tố” bị ngân hàng Quân đội (MBB) o ép dẫn tới phá sản.