Chủ đề nóng

Đại Việt Sử ký Toàn

  • Đại Việt chống nạn con ông cháu cha, lợi ích nhóm ra sao?

    Đại Việt chống nạn con ông cháu cha, lợi ích nhóm ra sao?

    Trong bất kỳ xã hội nào, quan chức ở địa phương có vai trò rất quan trọng giúp ổn định xã hội. Nhưng nếu quan lại địa phương thiên vị trong sử dụng và bổ nhiệm người, kéo bè cánh, cấu kết với nhau tạo lợi ích nhóm để lũng đoạn quan trường thì sẽ gây bất ổn cho xã hội.