Chủ đề nóng

đâm vào người đi sai luật giao thông

  • Đâm vào người đi sai luật giao thông có phải bồi thường?

    Đâm vào người đi sai luật giao thông có phải bồi thường?

    Tôi va chạm với người chạy xe máy ngược chiều khiến họ bị thương, dù chủ động đưa cấp cứu song vẫn bị yêu cầu bồi thường. Tôi giải thích anh ta có lỗi vì chạy xe ngược chiều lại không đội mũ bảo hiểm nhưng người này một mực cho rằng do đâm vào nên tôi phải chịu trách nhiệm. Tôi có phải bồi thường cho anh ta không? (Xuân Ngọc)