Chủ đề nóng

dệt may vào tpp

  • Sản phẩm dệt may, sữa sẽ bỏ thuế ngay khi TPP có hiệu lực

    Sản phẩm dệt may, sữa sẽ bỏ thuế ngay khi TPP có hiệu lực

    Việt Nam cam kết một biểu thuế chung cho tất cả các nước TPP, trong đó trên 65% số dòng thuế sẽ được xoá bỏ thuế nhập khẩu ngay khi Hiệp định có hiệu lực và gần 98% số dòng thuế sau 10 năm; các mặt hàng còn lại có lộ trình trên 10 năm hoặc áp dụng hạn ngạch thuế quan (TRQ).