Chủ đề nóng

đóng mới

  • Quảng Ninh: Ngắm giàn đèn khủng trên tàu cá chuẩn bị ra Biển Đông

    Quảng Ninh: Ngắm giàn đèn khủng trên tàu cá chuẩn bị ra Biển Đông

    Quảng Ninh sẽ có thêm 17 tàu cá mới và 1 tàu cá được nâng cấp trong thời gian tới. Đó là phê duyệt quyết định số 3679/QĐ- UBND tỉnh về điều chỉnh phân bổ chỉ tiêu đóng mới tàu cá cho địa phương.
  • Không đóng mới ồ ạt tàu thuyền

    Không đóng mới ồ ạt tàu thuyền

    “Quyết tâm đóng mới tàu thuyền để khai thác tài nguyên biển, bảo vệ chủ quyền nhưng không vì thế mà chúng ta lại ồ ạt đóng mới” - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã khẳng định tại Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định 67/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.