Chủ đề nóng

đường dây tổ chức nhập cảnh trái phép

  • Căng mình nhưng vẫn lọt

    Căng mình nhưng vẫn lọt

    Để tránh những trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, có lẽ bộ đội biên phòng của chúng ta cần phải áp dụng các biện pháp nghiệp vụ cao hơn nữa và giáo dục nhân dân luôn luôn cảnh giác với nguồn bệnh từ nước ngoài xâm nhập.