Chủ đề nóng

ệnh nhân Covid-19

  • Tâm sự đầy xúc động của các bệnh nhân Covid-19 trong khu hồi sức cấp cứu ICU

    Tâm sự đầy xúc động của các bệnh nhân Covid-19 trong khu hồi sức cấp cứu ICU

    Trong thời gian qua các y, bác sĩ tại ICU trực thuộc BVTW Huế tại TP. HCM đã dốc hết tâm sức để chữa trị cho nhiều bệnh nhân Covid-19 nặng, nhờ đó nhiều bệnh nhân đã khỏe và trở lại cuộc sống bình thường. Nhiều bệnh nhân tâm sự đầy xúc động của các bệnh nhân Covid-19 về sự chăm sóc của các y, bác sĩ tại đây.