Chủ đề nóng

gameshow xa rac

  • Nhiều game show đang "xả rác" vào khán giả truyền hình

    Nhiều game show đang "xả rác" vào khán giả truyền hình

    Ồn ào, hỗn tạp, thiếu chuyên môn, thiếu tôn trọng khán giả… là những nhận xét mà khán giả dành cho một số chương trình truyền hình thực tế gần đây. Nhìn những gì mà thí sinh lẫn giám khảo thể hiện trong gameshow, khán giả không biết mục đích thực sự của các gameshow này là gì, hay chỉ để… tạo ra một cái chợ?