Chủ đề nóng

gắn bó với rừng tràm

  • Yên tâm gắn bó với rừng tràm

    Yên tâm gắn bó với rừng tràm

    Trong lúc ở nhiều nơi khác diện tích đất rừng ngày càng bị thu hẹp hoặc người dân bỏ trồng rừng, thì tại vùng đất Thạnh Hóa (Long An) nhiều hộ dân vẫn yên tâm gắn bó với cây tràm. Nhờ biết kết hợp trồng rừng với trồng xen hoa màu, người dân nơi đây có nguồn “lấy ngắn nuôi dài” để trồng rừng.